Gynekologisk kirurgi trinn II høst 2023 (GYN)

Ny ordning: Se "målgruppe" under

ANSIENNITET

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart.  
Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.  

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs 

MÅLGRUPPE:

Kurset er rettet mot spesialiteten Fødselshjelp og kvinnesykdommer. Kurset omtales av Helsedirektoratet som et "øvrig relevant kurs" - dette er kurs som ikke er anbefalt, men som kan være nyttig for å oppnå læringsmål. Anbefalte læringsaktiviteter - Helsedirektoratet

LÆRINGSMÅL SOM DEKKES VED DETTE KURSET:

GYN062,063,064,081,093,096

LÆRINGUTBYTTE

I løpet av kurset skal deltakerne ha ervervet teoretisk kunnskap om bekkenbunnens anatomi, indikasjon, teknikk og komplikasjoner ved laparoskopisk behandling av torkvert adnex, dermoidcyster, endometriomer og cyster med ukjent malignitetspotensiale. I tillegg skal deltagerne via kasuistikk basert undervisning få demonstrert hvordan man kan behandle peritoneal bekkenendometriose og store cyster laparoskopisk. Teoretisk kunnskap om og praktiske råd angående trygg ureterdisseksjon skal være i fokus på dette kurset. 

På dag 2 skal deltagerne få praktisk laparoskopi-erfaring ved hjelp av VR-simulatortrening og box-trening, kombinert med målrettede prosedyrer og bruk av avansert laparoskopisk utstyr på levende anestesert gris. 

KURSKOMITE

Anne Veddeng (Leder), Helland, Woie og Kolle.

KURSPRIS

6590,-

ANTALL DELTAKERE

Maks 16

PROGRAM (med forbehold om endringer)

Onsdag 29. november (SSF Innsikten og kikkhullet)
09.00-09.15   Velkommen
09.15-09.45   Dermoidcyster. K.Oddenes (Haugesund)
09.45-10.15   Behandling av torkvert adnex.  Ø. Helland (HUS)
10.15-11.00   Laparoskopisk behandling av store cyster. Veddeng (HUS)
11.00-11.15   Pause
11.15-12.00   Cyster med ukjent malignitetspotensiale. Woie (HUS) 
12.00-12.30   Paneldebatt-store cyster, malignitetsvurdering, kir strategi
12.30-13.15   Lunsj
13.15-14.00   Bekkenanatomi og trygg ureterdisseksjon. TBA
14.00-14.45   Laparoskopisk hysterektomi. Videodemo. TBA
14.45-15.15   Elektrokirurgi. TBA
15.30-16.30   Demonstrasjon av elektrokirurgiske instrumenter og annet utstyr

Torsdag 30.november (SSF Innsikten og kikkhullet  kl. 08-09)
8 deltagere i gruppe A (Kikkhullet)/8 deltagere i gruppe B (Vivariet)
(Se program under 1 a og b)

08.30-09.00 Kikkhullet; dagens læringsmål og grisens anatomi (Veddeng)
09.00-12.00 Gruppe A på Kikkhullet/Gruppe B på Vivariet
11.30-12.30 Flexi-pause  
12.00-15.00 Gruppe B på Kikkhullet/Gruppe A på Vivariet
15.00-17.00 Egentrening kikkhullet
19.00 -       Sosial samling med middag

Fredag 01.desember (Utsikten og kikkhullet)
08.00-09.30 Viktige prinsipper ved kirurgisk behandling av endometriose (TBA)
09.30-11.30 Live kirurgi, robot assistert kirurgi ved alvorlig endometriose
11.30-12.15 Kirurgiske strategier ved endometriomer, infertilitet (TBA)
12.15-13.00 Lunsj
13.00-15.00 Praktisk laparoskopi-trening på våtpreparater, tarmsutur, blæresutur
14.30-15.00 Oppsummering og avslutning

1a) Program Vivariet:
Praktisk simulatortrening på levende anestesert gris
Tilgang, trocarplassering, ulike teknikker 
Sutur av urinblære
Salpingooforektomi
Hysterektomi
Ureterdisseksjon
Glandel ekstirpasjon i bekkenet
Kardisseksjon
Laparoskopisk lukning av tarmskader
Prøve ut avansert elektrokirurgisk utstyr, i tillegg til endobag, endoclose, mothakesutur, endoGIA

1b) Program Kikkhullet:
Praktisk simulatortrening ved hjelp av VR-simulator og D-boks 
Cystedisseksjon 
Ekstrauterin graviditet (tubotomi og salpingektomi)
Salpingooforektomi
Hysterektomi
Lukking av vaginaltopp
Suturtrening (ulike knutetyper bl.a. selvlåsende glideknute, tips og triks)


Fant du det du lette etter?