Gynekologisk kirurgi trinn I, 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs (18t) i Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Læringsmål


1. Ha god kunnskap om:

 • trygg kirurgi
 • sjekklister
 • operasjonsatlas
 • kvalitetsregistre

2. Ha god kunnskap om kirurgiske instrumenter ved åpen kirurgi og endoskopi. Ha god kunnskap om suturmateriale, nålestørrelse og apparatur, herunder diatermi og andre energiformer.

3. Selvstendig kunne utføre intrauterine inngrep, herunder:

 • kirurgisk abort
 • evacuatio/revisio
 • blokke cervix og utføre fraksjonert abrasio
 • diagnostisk hysteroskopi

4. Ha god kunnskap om terapeutisk hysteroskopi og kjenne til inngrep som:

 •  TCPR
 • TCMR
 • TCER
 • ulike ablasjonsteknikker

5. Selvstendig kunne vurdere grad av prolaps. Kunne legge inn og tilpasse ringpessar.

6. Selvstendig kunne marsupialisere og ekstirpere Bartolinikjertel/ vaginalcyster.

7. Selvstendig kunne laparoskopere, herunder:

 • anvende og kunne basale kirurgiske prinsipper og instrumenter
 • kunne utføre diagnostisk laparoskopi
 • kunne kjenne igjen og behandle overflatisk endometriose
 • kunne operere en ekstrauterin graviditet
 • kunne utføre detorkvering av adnex
 • kunne fjerne adnex
 • kunne utføre cysteekstirpasjon

Kunne assistere ved laparoskopiske hysterektomier
8. Selvstendig kunne:

 •  åpne og lukke bukhulen (laparotomi)
 • sy serosarifter
 • utføre adheranseløsning
 • sy blærelesjon

9. Ha god kunnskap om: 

 •  informasjon og rådgiving før hysterektomi

10. Ha god kunnskap om kirurgiske komplikasjoner, herunder:

 • sårinfeksjon
 • fascieruptur
 • blære og tarmperforasjon
 • blødning
 • ileus
 • tromboemboliske komplikasjoner

Selvstendig kunne utføre sårrevisjon, sy peroperative blære- og tarmperforasjoner

11. Ha god kunnskap om og beherske pre- og post operativ utredning og behandling, herunder væskebehandling, smertebehandling og mobilisering

Kursavgift

5850,- inkludert lunsj

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 30

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

NGF Endoskopiutvalg
Gynekologisk Avd., OUS Ullevål. Ansvarlige kursledere: Seksjonsleder/Overlege Guri Majak, Overlege Jenny Alvirovic og Konst overlege/Seksjonsleder LIS Renate Torstensen

Kontaktinformasjon
Guri Majak
Gyn Avd OUS Ullevål
gurbaa@ous-hf.no
tlf 40200075

Annen informasjon

Med forbehold om endring av datoer dersom endret situasjon i forhold til kursgjennomføringen.

Program

PROGRAM (PDF)

Fant du det du lette etter?