Gynekologisk kirurgi trinn I (GYN)

Ny ordning: Anbefalt kurs (18t) i Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Fakta

Kurset bør ideelt sett tas tidlig i spesialiseringen og passer for LIS med 1-2 års erfaring (eller mer). Gynekologisk kirurgi trinn 2 kurset som arrangeres årlig i november/desember bygger videre på trinn 1 kurset

Kursdag 1 og 3 består av forelesninger. Kursdag 2 er full dag med stasjonstrening/praktisk trening innenfor laparoskopi, hysteroskopi, enkle kirurgiske inngrep, fasciesutur med innleggelse av dren, diatermi og andre energiformer, kirurgiske instrumenter, suturmateriale, nålestørrelse og apparatur

Kursprøven tas på kurset (kursets siste dag)

Læringsmål

GYN-081
Ha god kunnskap om
Trygg kirurgi, sjekklister og kvalitetsregistre
Ha god kunnskap om instrumenter og kirurgiske instrumenter ved åpen kirurgi og endoskopi
Ha god kunnskap om suturmateriale, nålestørrelse og apparatur, herunder diatermi og andre energiformer

GYN-082
Selvstendig kunne utføre intrauterine inngreo, herunder:
Kirurgisk abort, evacuatio/revisio, blokke cervix og utføre fraksjonert abrasio
Diagnostisk hysteroskopi
Ha god kunnskap om terapeutisk hysteroskopi og kjenne til inngrep som:
TCPR, TCMR, TCER og ulike ablasjonsteknikker

GYN-087
Selvstendig kunne vurdere grad av prolaps. Kunne legge inn og tilpasse ringpessar

GYN-089
Selvstendig kunne marsupialisere og ekstirpere Bartolinikjertel/vaginalcyster

GYN-093
Selvstendig kunne laparoskopere, herunder:
Anvende og kunne basale kirurgiske prinsipper og instrumenter
Kunne utføre diagnostisk laparoskopi
Kunne kjenne igjen og behandle overfladisk endometriose
Kunne operere en ekstrauterin graviditet (salpingektomi eller salpingostomi)

GYN-094
Selvstendig kunne:
Åpne og lukke bukhulen (laparotomi)
Sy serosarifter
Utføre adheranseløsning
Sy blærelesjon

GYN-095
Selvstendig kunne utføre ulike typer vaginalplastikker, herunder:
Fremre og bakre kolporafi, perineoplastikk, cervixamputasjon

GYN-096
Ha god kunnskap om kirurgiske komplikasjoner, herunder:
Sårinfeksjon, fascieruptur, blære – og tarmperforasjon, blødning, ileus, tromboemboliske komplikasjoner

GYN-098
Ha god kunnskap og beherske pre – og postoperativ utredning og behandling, herunder væskebehandling, smertebehandling og mobilisering

GYN-099
Ha god kunnskap om og beherske korrekt bruk av suturteknikk/-materiale
Beherske bruk av teknisk apparatur på operasjonsstuen

Kursavgift

NOK 6200,- (Inkludert lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 28 deltakere

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

NGF Endoskopiutvalg
Ansvarlig kursledere:

Marianne Omtvedt, legespesialist i gynekologi/utdanningsansvarlig overlege
Guri Majak, overlege/seksjonsleder gynekologi

Kontaktinformasjon
Marianne Omtvedt
Gyn Avd OUS Ullevål
maromt@ous-hf.no
Tlf 92441473

Guri Majak
Gyn Avd OUS Ullevål
gurbaa@ous-hf.no
Tlf 40200075

NB! Alle henvendelser om påmelding/venteliste må sendes til RegUt

Program

PROGRAM (PDF)

Fant du det du lette etter?