Gynekologisk kirurgi trinn 1, vår 2024 (GYN)

Ny ordning: Anbefalt kurs i fødselshjelp og kvinnesykdommer.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som tellende kurs i samme spesialitet.

Viktig informasjon

Kurset er egnet for deltakere med minimum 1 års erfaring i spesialiteten fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbytte

Etter kurset skal LIS:

 1. Ha god kunnskap om:
  • trygg kirurgi
  • sjekklister
  • operasjonsatlas
  • kvalitetsregistre
 2. Ha god kunnskap om kirurgiske instrumenter ved åpen kirurgi og endoskopi. Ha god kunnskap om suturmateriale, nålestørrelse og apparatur, herunder diatermi og andre energiformer.
 3. Selvstendig kunne utføre intrauterine inngrep, herunder:
  • kirurgisk abort
  • evacuatio/revisio
  • blokke cervix og utføre fraksjonert abrasio
  • diagnostisk hysteroskopi
 4. Ha god kunnskap om terapeutisk hysteroskopi og kjenne til inngrep som:
  • TCPR
  • TCMR
  • TCER
  • ulike ablasjonsteknikker
 5. Selvstendig kunne vurdere grad av prolaps. Kunne legge inn og tilpasse ringpessar.
 6. Selvstendig kunne marsupialisere og ekstirpere Bartolinikjertel/ vaginalcyster.
 7. Selvstendig kunne laparoskopere, herunder:
  • anvende og kunne basale kirurgiske prinsipper og instrumenter
  • kunne utføre diagnostisk laparoskopi
  • kunne kjenne igjen og behandle overflatisk endometriose
  • kunne operere en ekstrauterin graviditet
  • kunne utføre detorkvering av adnex
  • kunne fjerne adnex
  • kunne utføre cysteekstirpasjon
 8. Kunne assistere ved laparoskopiske hysterektomier
 9. Selvstendig kunne:
  • åpne og lukke bukhulen (laparotomi)
  • sy serosarifter
  • utføre adheranseløsning
  • sy blærelesjon
 10. Ha god kunnskap om:
  • informasjon og rådgiving før hysterektomi
 11. Ha god kunnskap om kirurgiske komplikasjoner, herunder:
  • sårinfeksjon
  • fascieruptur
  • blære og tarmperforasjon
  • blødning
  • ileus
  • tromboemboliske komplikasjoner
 12. Selvstendig kunne utføre sårrevisjon, sy peroperative blære- og tarmperforasjoner
 13. Ha god kunnskap om og beherske pre- og post operativ utredning og behandling, herunder væskebehandling, smertebehandling og mobilisering

Læringsmål

Gynekologi
GYN-081 Trygg kirurgi, kirurgiske instrumenter, suturmateriale og apparatur
GYN-082 Intrauterine inngrep
GYN-087 Prolaps – legge inn og tilpasse ringpessar
GYN-089 Marsupialisere og ekstirpere Bartolinikjertel/ vaginalcyster
GYN-093 Laparoskopere
GYN-094 Laparotomi - serosarifter, adheranseløsning, blærelesjon, hysterektomi
GYN-095 Vaginalplastikker – ulike typer
GYN-096 Kirurgiske komplikasjoner
Basale kirurgiske ferdigheter
GYN-098 Pre- og post operativ utredning og behandling
GYN-099 Suturteknikk/-materiale, teknisk apparatur på operasjonsstuen

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

NOK 6750,- (Inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 28 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Marianne Omtvedt, legespesialist i gynekologi/utdanningsansvarlig overlege, gynekologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Guri B Majak, seksjonsleder gynekologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Ullevål

NGF Endoskopiutvalg

NB! Alle henvendelser om påmelding/venteliste må sendes til RegUt

Andre opplysninger

Kursdag 1 og 3 består av forelesninger. Kursdag 2 er full dag med stasjonstrening/praktisk trening innenfor laparoskopi, hysteroskopi, enkle kirurgiske inngrep, fasciesutur med innleggelse av dren, diatermi og andre energiformer, kirurgiske instrumenter, suturmateriale, nålestørrelse og apparatur.

Viktig informasjon om kursprøven: Kursprøven avholdes på slutten av siste kursdag. Prøven må tas stedlig.

Program

Under utarbeidelse.

Fant du det du lette etter?