Gruppeterapi (VOP) høst

Ny ordning: Anbefalt kurs i psykiatri.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som tellende kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet 

Det er ansiennitet ved kursstart som skal angis. LIS1-tjeneste skal ikke telle med. Ved angivelse av ansiennitet skal gjennomført tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for legges til grunn.  

Læringsutbyttebeskrivelse

Kurset skal gi:

  • Kunnskap om teoretiske begrep og forståelsesrammer for anvendelse av grupper i behandling av pasienter i ulike helse- og sosialinstitusjoner.
  • Forståelse for betydningen av å definere målsetting for gruppeterapi, tilrettelegge rammer, foreta utvelgelse til og komposisjon av grupper i en terapeutisk setting.
  • Kunnskap om gruppedynamiske prosesser og grunnleggende gruppeterapeutiske intervensjonsformer.
  • Kunnskap om gruppeprosesser i organisasjoner og på sykehusavdelinger. 

Læringsmål

Psykoterapeutisk behandling
VOP-018 Psykoterapeutisk behandling - prosessen
VOP-020 Psykoterapeutiske metoder
VOP-021 Psykoterapeutiske metoder

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

NOK 5150,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 24 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomité

Synnøve Ness Bjerke
Frode Finseth

Litteratur

Bok: Bjerke, S.N. 2018: GRUPPETERAPI, grunnleggende om hvorfor og hvordan

Artikkel: Johansen B. & Nielsen L.P. (2007): Frirum til tænkning og kreativitet – negativ formåen og lederes udvikling. Erhvervspsykologi 5(2):2-21, Psykologisk Forlag, Danmark

Andre opplysninger

Kursprøven blir avholdt etter kursgjennomføring.

Program

Under utarbeidelse.

Fant du det du lette etter?