Grunnleggende kirurgisk teknikk - vår 2024

Ny ordning: Anbefalt kurs for kirurgiske fag (del 2). Kan tas istedenfor Basic Surgical Skills

Målgruppe

Målgruppen for BSS kurs og tilsvarende kurs- som dette, er LIS som er ny innen  kirurgisk virksomhet. I etterkant av koronapandemien har vi nå kapasitetsutfordringer. Dersom du er kommet langt i din kirurgiske utdanning, og derved forventer å ha lite eller intet reelt utbytte av dette kurset, les videre og gjør en vurdering sammen med din leder, av hvorvidt det er nødvendig for deg å ta det.

Påmeldingsvedlegg

Ansiennitet

Det er ansiennitet ved kursstart som skal angis. LIS1-tjeneste skal ikke telle med. Ved angivelse av ansiennitet skal gjennomført tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for legges til grunn

Læringsmål:

Kirurgiske fag (del 2):
FKI-009 Hud og underhud- infeksjoner, bløtvevsabscesser, nekrotiserende fascitt
FKI-040 Skjekkliste ved kirurgi og annen informasjon til informasjonsteamet
FKI-041 Kirurgiske instrumenter og suturmateriale
FKI-042 Basale kirurgiske ferdigheter
FKI-043 Abscesser - overfladisk behandling med punksjon ller incisjon og drenasje
FKI-044 Hematom - evakuering
FKI-045 Serom - tapping
FKI-046 Overfladisk blødning - hemostase
FKI-047 Diatermi, ultralydforsegling og staplere.
FKI-048 Vev og vevshåndtering - anatomikunnskap
FKI-049 Sårtilheling - akutte og kroniske sår
FKI-050 Infiserte og kroniske sår
FKI-052 Revisjon - akutte og kroniske sår
FKI-058 Kirurgiske tilganger, laparoskopi eller thorakoskopi, laparatomi eller thorakotomi

Læringsutbytte

I løpet av kurset skal deltakerne ha ervervet både teoretisk og praktisk kunnskap om basale kirurgiske teknikker innen åpen og laparaskopisk kirurgi, og håndtering av de mest vanlige akutte kirurgiske lidelser i abdomen og hud/underhud. I tillegg får kunnskap om kirurgisk behandling av sårinfeksjoner, opplæring i kirurgisk knytteteknikk og suturteknikk.

På dag 2 skal deltakerne få praktisk erfaring i både laparaskopisk og åpen kirugi ved hjelp av box-trening, tarmsutur kombinert med målrettede prosedyrer og bruk av avansert laparskopisk utstyr på levende anestesert gris.

Kuravgift

kr 5.150,- inkl. lunsj og pauseservering

NB!
Kursavgift refunderes ikke dersom kursdeltaker ikke møter eller fullfører kurset.

Deltakere

20

Kurskomite

Kim E. Mortensen (kursleder)
Instruktører: 
Petter Gjessing, Øyvind Irtun, Linn Nymo, Eirik Aahlin, Petter Cappelen Endresen. 

Program

Program

Fant du det du lette etter?