Grunnleggende kirurgisk teknikk vår 2022 - Bergen

Ny ordning: Anbefalt kurs for Kirurgiske fag (del 2). Kan tas i stedenfor Basic Surgical Skills

MÅLGRUPPE

Målgruppen for BSS kurs og tilsvarende kurs- som dette, er LIS som er ny innen kirurgisk virksomhet. I etterkant av koronapandemien har vi nå kapasitetsutfordringer. Dersom du er kommet langt i din kirurgiske utdanning, og derved forventer å ha lite eller intet reelt utbytte av dette kurset, les videre og gjør en vurdering sammen med din leder, av hvorvidt det er nødvendig for deg å ta det.

Vedlegg til påmeldingsinformasjon

Læringsmålsbeskrivelse

Læringsmål som dekkes ved dette kurset: FKI-009,039-052,058

I løpet av kurset skal deltagerne ha ervervet både teoretisk og praktisk kunnskap om basale kirurgiske teknikker innen åpen og laparoskopisk kirurgi, og håndtering av de mest vanlige akutte kirurgiske lidelser i abdomen og hud/underhud. I tillegg får kunnskap om kirurgisk behandling av sårinfeksjoner, opplæring i kirurgisk knytteteknikk og suturteknikk.

På dag 2 skal deltagerne få praktisk erfaring i både laparoskopisk og åpen kirurgi ved hjelp av VR-simulatortrening og box-trening, tarmsutur på fersk preparat, kombinert med målrettede prosedyrer og bruk av avansert laparoskopisk utstyr på levende anestesert gris.

Kurskomite

Bjørn Nedrebø, Anne Veddeng (kursleder)

Timetall

21 timer

Antall deltakere

16

Litteratur

Sendes deltakerne ca. 1 mnd før kursstart

Pris

5100,- med forbehold om endringer

Onsdag 9. mars
09.30-10.00 Velkommen, introduksjon,presentasjonsrunde 
10.00-10.30 Trygg kirurgi, preoperativ pasientinformasjon, peroperativ kommunikasjon. Bjørn Steinar Nedrebø
10.30-10.50 Sterilitet på operasjonsstuen, kirurgisk håndvask og påkledning. Helga Marteng Brimsholm
10.50-11.30 Ulike insisjoner / tilganger og kirurgiske instrumenter m/demo. Kristoffer Olsen Vassbotten
11.30-12.30 Sårlukning, eksisjon av hud, vevshåndtering, hud-og bløtdelsinfeksjoner, akutte/kroniske sår. Emilie Knauer

12.30-13.15 Lunsj

13.15-14.00 Anestesi ved laparoskopisk kirurgi og vakt-kirurgi, basale prinsipper (Atle Ulvik?)
14.00-14.40 Laparoskopisk tilgang, portplassering, trocarer, leiring. Anne / Bjørn Steinar

14.40-14.50 Pause

14.50-16.00 Laparoskopiske instrumenter, kamera og optikk, utstyr, ØH prosedyrer
Anne / Bjørn Steinar

Torsdag 10. mars 
08.00-08.50 Introduksjon – Vivariet og Kikkhullet 
09.00-12.00 Kikkhullet/Ryggmargen (8 stk)
Kikkhullet: Deltagerne gjennomfører følgende stasjoner:

 1. Kameranavigering, 30 graders, klippe hansketupper

 2. Appendektomi på D-boks
  (Demo av endoGIA og endo-loop)

 3. Laparoskopisk suturering (prinsipper/kir.knute/glideknute)

 4. VR-trening (appendektomi/cholecystektomi/salpingektomi)

5. Klippe sirkel
6. Hinderløype
7. Ryggmargen: Sutur/Knytteteknikk, Braun (Randi Male)

Vivariet
Laparoskopi – før lunsj : to grupper a 1,5 time - bytter kl. 10.30
Tilganger, disseksjon, reseksjon tynntarm, anastomoser

10.15-10.45 Pause på kikkhullet
12.00 - 12.30 Lunsj

12.30 - 15.30 Åpen kirurgi. Åpne buken, sårlukning, disseksjon, tarmreseksjon. Anastomoser
15.30 - 17.00 Egentrening på kikkhullet

19.00 Sosialt program

Fredag 11. mars
09.00-09.45 Elektrokirurgi  (Olympus)
09.45-11.30 Demo av ultralydenergi, ulike avanserte bipolare og kombinerte
Energikilder, samt vakuum assistert sårbehandling

 • Harmonic

 • Sonosurge

 • Thunderbeat

 • Enseal

 • Ligasure

 • KMS Martin bipolar tang

11.30-12.00 Lunsj

12.00-13.30 Praktisk trening i tarmsutur, stomi
13.30-15.00 OSCE (strukturert eksaminering, 8 stasjoner a 10 min)
15.00-15.15 Kursevaluering og veien videre

Oppgaver Vivariet
Deltakerne deles i to grupper – 8 før lunsj, 8 etter lunsj.

To griser parallelt – 4 deltakere per gris.

Insisjon buk
Lukning buk
Tynntarm: Reseksjon og anastomose

                  Ende til ende, ende til side, side til side.

                  Håndsydd og suturmaskin

                   Lukke krøs

                  Kontrollere / Stoppe blødning


Fant du det du lette etter?