Grunnleggende kirurgisk teknikk, høst 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs for Kirurgiske fag (del 2). Kan tas i stedenfor Basic Surgical Skills/Basale kirurgiske ferdigheter

LÆRINGSMÅLSBESKRIVELSE

Læringsmål som dekkes ved dette kurset: FKI-009,039-052,058

I løpet av kurset skal deltagerne ha ervervet både teoretisk og praktisk kunnskap om basale kirurgiske teknikker innen åpen og laparoskopisk kirurgi, og håndtering av de mest vanlige akutte kirurgiske lidelser i abdomen og hud/underhud. I tillegg får kunnskap om kirurgisk behandling av sårinfeksjoner, opplæring i kirurgisk knytteteknikk og suturteknikk.

På dag 2 skal deltagerne få praktisk erfaring i både laparoskopisk og åpen kirurgi ved hjelp av VR-simulatortrening og box-trening, tarmsutur på fersk preparat, kombinert med målrettede prosedyrer og bruk av avansert laparoskopisk utstyr på levende anestesert gris.

KURSKOMITE

Bjørn Nedrebø, Kristoffer Vassbotten Olsen (kursleder)

TIMETALL

21 timer

ANTALL DELTAKERE

16

PRIS

6200,- med forbehold om endringer

PROGRAM med forbehold om endringer

Onsdag 9. november

09.30-10.00 Velkommen, introduksjon,presentasjonsrunde 
10.00-10.30 Trygg kirurgi, preoperativ pasientinformasjon, peroperativ kommunikasjon. Bjørn Steinar Nedrebø
10.30-10.50 Sterilitet på operasjonsstuen, kirurgisk håndvask og påkledning. Helga Marteng Brimsholm
10.50-11.30 Ulike insisjoner / tilganger og kirurgiske instrumenter m/demo. Kristoffer Olsen Vassbotten
11.30-12.30 Sårlukning, eksisjon av hud, vevshåndtering, hud-og bløtdelsinfeksjoner, akutte/kroniske sår. E.Knauer

12.30-13.15 Lunsj

13.15-14.00 Anestesi ved laparoskopisk kirurgi og vakt-kirurgi, basale prinsipper (Atle Ulvik?)
14.00-14.40 Laparoskopisk tilgang, portplassering, trocarer, leiring. Anne / Bjørn Steinar

14.40-14.50 Pause

14.50-16.00 Laparoskopiske instrumenter, kamera og optikk, utstyr, ØH prosedyrer
Anne / Bjørn Steinar

Torsdag 10. november 
08.00-08.50 Introduksjon – Vivariet og Kikkhullet 
09.00-12.00 Kikkhullet/Ryggmargen (8 stk)
Kikkhullet: Deltagerne gjennomfører følgende stasjoner:

Kameranavigering, 30 graders, klippe hansketupper

Appendektomi på D-boks
(Demo av endoGIA og endo-loop)

Laparoskopisk suturering (prinsipper/kir.knute/glideknute)

VR-trening (appendektomi/cholecystektomi/salpingektomi)

5. Klippe sirkel
6. Hinderløype
7. Ryggmargen: Sutur/Knytteteknikk, Braun (Randi Male)

Vivariet
Laparoskopi – før lunsj : to grupper a 1,5 time - bytter kl. 10.30
Tilganger, disseksjon, reseksjon tynntarm, anastomoser

10.15-10.45 Pause på kikkhullet
12.00 - 12.30 Lunsj

12.30 - 15.30 Åpen kirurgi. Åpne buken, sårlukning, disseksjon, tarmreseksjon. Anastomoser
15.30 - 17.00 Egentrening på kikkhullet

19.00 Sosialt program

Fredag 11. november
09.00-09.45 Elektrokirurgi  (Olympus)
09.45-11.30 Demo av ultralydenergi, ulike avanserte bipolare og kombinerte
Energikilder, samt vakuum assistert sårbehandling

Harmonic
Sonosurge
Thunderbeat
Enseal
Ligasure
KMS Martin bipolar tang

11.30-12.00 Lunsj

12.00-13.30 Praktisk trening i tarmsutur, stomi
13.30-15.00 OSCE (strukturert eksaminering, 8 stasjoner a 10 min)
15.00-15.15 Kursevaluering og veien videre

Oppgaver Vivariet
Deltakerne deles i to grupper – 8 før lunsj, 8 etter lunsj.

To griser parallelt – 4 deltakere per gris.

Insisjon buk
Lukning buk
Tynntarm: Reseksjon og anastomose

                  Ende til ende, ende til side, side til side.
                  Håndsydd og suturmaskin
                  Lukke krøs
                  Kontrollere / Stoppe blødningFant du det du lette etter?