Grunnkurs modul 4 (Barne- og Ungdomspsykiatri) - Webinar

Ny ordning: Anbefalt kurs i Barne- og Ungdomspsykiatri
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Barne- og Ungdomspsykiatri (28t).

Læringsmål

Mer info kommer

Kursavgift

NOK 6200,-

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks. 35

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning  

NB! Kursdato er oppsatt under forutsetning av at det ikke er restriksjoner på kurs/møter pga pandemien. Eventuelle endringer kan forekomme. Vær obs på dette ved bestilling av reise og hotell.

Kurskomite

Overlege Anne Godal, anne@godal.com
Overlege Christel B Eriksen, christel.benedicte.eriksen@finnmarkssykehuset.com / christel.benedicte@iCloud.com

Litteratur

 Aktuell litteratur vil distribueres til deltakere før kursstart.

Andre opplysninger

Grunnkurs 4 er fjerde modul i en rekke med fem grunnkurs som strekker seg over 2,5 år. Ved påmelding forplikter man seg til å delta på alle fem kursene i denne planlagte kursrekken.

Kursdeltagere må være lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri. Det må ved påmelding oppgis tjenestetid i antall måneder i BUP frem til kursstart.  Ingen ny påmelding, forutsetter deltagelse på tidligere grunnkurs. Deltakere som har fulgt denne grunnkursrekken prioriteres.

Program

Under utarbeidelse 

Fant du det du lette etter?