Grunnkurs modul 3 (BUP), vår 2023

Ny ordning: Anbefalt kurs i Barne- og Ungdomspsykiatri
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.

OM GRUNNKURSENE I BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI

De fem grunnkursene i spesialistutdanningen i barne- og ungdomspsykiatri skal integrere områdene utviklingspsykologi, familiens rolle i arbeid med barn og unge, nevropsykiatri og biopsykososial forståelse.

Grunnkursrekken gjennomføres i deltakerkull som følger hverandre fra start til slutt, med de samme kurslederne. For å knytte gode relasjoner som understøtter gruppeprosessene i undervisningen og gir grunnlag for et bredt faglig nettverk for ferdige spesialister, gjennomføres kursene som internatkurs med sosialt program på kvelden. Grunnkursrekken starter opp årlig og strekker seg over fem semestre. Hver modul varer i fire dager. Ved påmelding bør det tilstrebes deltakelse på alle fem kurs i samme rekke. 


LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSE

Delkurs III skal gi grunnlag for en bred forståelse av de ulike rollene og forventningene barnet møter i ulike utviklingsperioder. Kursdeltakerne skal få kunnskap om barnet i familien, i ulike systemer og samspillet mellom og innad med andre i disse systemene. Arbeid med familier for å styrke barns utvikling, og samarbeid med ulike hjelpeinstanser vektlegges. Fremme refleksjon over egne erfaringer i møte med ulike systemer. Kurset stimulerer til videre gruppeprosess der man reflekterer over styrker og sårbarheter til familier som kommer til BUP og hva slags rolle barne- og ungdomspsykiateren har i møte med disse familiene.


LÆRINGSMÅL

BUP-001, 003, 004, 005, 008, 017, 027, 048, 051, 053, 054, 076


KURSAVGIFT

NOK 8025,- 

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.

Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.


DELTAKERE

Maks 35

Det tas ikke inn nye deltakere som ikke har gjennomført tidligere kurs i grunnkursrekken, men om noen har hatt permisjon fra tidligere grunnkursrekker kan de tas inn etter samråd mellom RegUt og grunnkursledere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning


KURSKOMITE

Mette Hvalstad og Siri Sandvik

PROGRAM

Program (PDF)Fant du det du lette etter?