Grunnkurs modul 3 (Barne- og Ungdomspsykiatri), høst 2021

Ny ordning: Anbefalt kurs i Barne- og Ungdomspsykiatri
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (28t) for LIS i Barne- og Ungdomspsykiatri

Læringsmål


Dette er del 3 av totalt 5 nasjonalt anbefalte grunnkurs over 2.5 år i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri som læringsaktivitet for LIS3. Kurset planlegges arrangert digitalt over 5 dager, og er et «kull-kurs» med faste deltakere som kontinuerer fra GK 1(høst 2020) og GK2 (vår 2021). Grunnkursrekken bidrar til å gi teoretisk grunnlag for klinisk forståelse, utøvelse og refleksjon over sentrale tema i spesialiteten, inklusiv egen profesjonsidentitet, profesjonsutvikling og rolle som spesialist i barne- og ungdomspsykiatri i dagens spesialisthelsetjeneste. Hovedtema i grunnkurs 3 er Barnet og ungdommen i familie og samfunn. Undertema er: barnets rolle i samfunnet, familieforståelse, familiesamspill, relasjonsteori, utviklingstraumer, foreldrearbeid, omsorgssvikt og traumer, kulturell innvirkning på forståelsen og uttrykk av psykisk helse og uhelse. Digitale forelesninger, gruppearbeid og egenrefleksjon utgjør arbeidsmetodene i kurset. Relevante LM for Spesialiteten Barne- og Ungdomspsykiatri som berøres i kurset er 001, 003, 004, 005, 008, 017, 027, 048, 051, 053, 054, 056.


 

Kursavgift

NOK 7200,-

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 35

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Ingen ny påmelding, forutsetter deltagelse på tidligere grunnkurs. Deltakere på Grunnkurs modul 2 våren 2021 trenger ikke å melde seg på, da de vil få tilbud om deltakelse.

Kurskomite


Overlege Anne Godal, anne@godal.com
Overlege Christel B Eriksen, christel.benedicte.eriksen@finnmarkssykehuset.com / christel.benedicte@iCloud.com


 

Litteratur

Spesifisert litteratur til hvert delkurs vil bli distribuert til deltakere

Andre opplysninger

Grunnkursene i barne- og ungdomspsykiatri strekker seg over fem semestre, og omhandler områdene utviklingspsykologi, familieterapi, nevropsykiatri og bio-psyko-sosial forståelse som grunnlag for psykisk uhelse blant barn og unge i alderen 0-18 år. Oppstart av ny kursrekke i uke 10 hvert år. Hovedregelen er at man følger sitt «kull» og starter på Grunnkurs 1.
Det er ikke krav om kursprøve etter kurset.

Program

Program(PDF)

Kurstider:
Mandag 18.10.21- torsdag 21.10.21: kl 0830-1530;
fredag 22.10.21: kl. 0830-1430, alle dager med 1 times lunsj-pause midt på dagen.


 

Fant du det du lette etter?