Grunnkurs modul 3 (Barne- og Ungdomspsykiatri), høst 2021

Ny ordning: Anbefalt kurs i Barne- og Ungdomspsykiatri
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (28t) for LIS i Barne- og Ungdomspsykiatri

Læringsmål


Dette er del 3 av totalt 5 nasjonalt anbefalte grunnkurs over 2.5 år i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri som læringsaktivitet for LIS3. Kurset planlegges arrangert digitalt over 5 dager, og er et «kull-kurs» med faste deltakere som kontinuerer fra GK 1(høst 2020) og GK2 (vår 2021). Grunnkursrekken bidrar til å gi teoretisk grunnlag for klinisk forståelse, utøvelse og refleksjon over sentrale tema i spesialiteten, inklusiv egen profesjonsidentitet, profesjonsutvikling og rolle som spesialist i barne- og ungdomspsykiatri i dagens spesialisthelsetjeneste. Hovedtema i grunnkurs 3 er Barnet og ungdommen i familie og samfunn. Undertema er: barnets rolle i samfunnet, familieforståelse, familiesamspill, relasjonsteori, utviklingstraumer, foreldrearbeid, omsorgssvikt og traumer, kulturell innvirkning på forståelsen og uttrykk av psykisk helse og uhelse. Digitale forelesninger, gruppearbeid og egenrefleksjon utgjør arbeidsmetodene i kurset. Relevante LM for Spesialiteten Barne- og Ungdomspsykiatri som berøres i kurset er 001, 003, 004, 005, 008, 017, 027, 048, 051, 053, 054, 056.


Kursavgift

NOK 7200,-

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 35

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Ingen ny påmelding, forutsetter deltagelse på tidligere grunnkurs. Deltakere på Grunnkurs modul 2 våren 2021 trenger ikke å melde seg på, da de vil få tilbud om deltakelse.

Kurskomite


Overlege Anne Godal, anne@godal.com
Overlege Christel B Eriksen, christel.benedicte.eriksen@finnmarkssykehuset.com / christel.benedicte@iCloud.com


Litteratur

Spesifisert litteratur til hvert delkurs vil bli distribuert til deltakere

Andre opplysninger

Grunnkursene i barne- og ungdomspsykiatri strekker seg over fem semestre, og omhandler områdene utviklingspsykologi, familieterapi, nevropsykiatri og bio-psyko-sosial forståelse som grunnlag for psykisk uhelse blant barn og unge i alderen 0-18 år. Oppstart av ny kursrekke i uke 10 hvert år. Hovedregelen er at man følger sitt «kull» og starter på Grunnkurs 1.
Det er ikke krav om kursprøve etter kurset.

Program


Detaljert program er under utarbeiding, og publiseres fortløpende på denne nettsiden.
Kurstider:
Mandag 18.10.21- torsdag 21.10.21: kl 0830-1530;
fredag 22.10.21: kl. 0830-1430, alle dager med 1 times lunsj-pause midt på dagen.


Fant du det du lette etter?