Grunnkurs modul 2 (BUP), høst 2021

Ny ordning: Anbefalt kurs i Barne- og ungdomspsykiatri
Overgangsordning: Obligatorisk kurs (35t) for LIS i Barne- og Ungdomspsykiatri

Læringsmål

Hovedmål:
Delkurs II skal bygge videre på den bio-psyko-sosiale forståelsesrammen i møtet med barnet/ ungdommen og familiene deres som ble presentert i Delkurs I. Fokuset i Delkurs II skal særlig være på normal utviklingspsykologi, tilknytningsteori og utvikling av selvet, men reguleringsvansker, relasjonstraumer og grunnleggende traumeforståelse skal introduseres slik at man får en forståelse for betydningen av traumeerfaringer for barn og unges utvikling. For grunnleggende relasjonell forståelse tematiseres hvordan LiS’ egne erfaringer påvirker de tolkningene og vurderingene vi gjør i møte med pasienten. Kurset skal fortsette gruppeprosessen som grunnlag for trygghet tilå utvikle egen rolle som barne-og ungdomspsykiater.


Knyttet til læringsmål: 001, 003, 004, 009, 017, 025, 037.


 

Kurskomite

Jens Olav Hessen, Jens.Olav.Hessen@nordlandssykehuset.no
Kamilla Kvikstad Mathisen, kamilla.kvikstad.mathisen@nordlandssykehuset.no


 

Kursavgift

5 dagers kurs: 7200,- NOK

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Antall deltakere

33 deltakere deltok på grunnkurs del 1, og vil få beholde plassen sin videre i grunnkursrekka.
Det tas ikke inn nye deltakere som ikke har gjennomført grunnkurs del 1, men om noen har hoppet av ei grunnkursrekke grunnet permisjon el.l. kan de tas inn etter samråd mellom RegUt og grunnkursledere.


 

Litteratur

Litteraturforslag:


 

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?