Grunnkurs modul 2 (BUP)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Barne- og ungdomspsykiatri
Overgangsordning: Obligatorisk kurs (35t) for LIS i Barne- og Ungdomspsykiatri

Læringsutbyttebeskrivelse

Delkurs I skal gi grunnlag for faglig identitet gjennom et historisk perspektiv og den enkeltes personlige og faglige ståsted. Kurset skal etablere en gruppeprosess som grunnlag for trygghet til å utvikle egen rolle som barne- og ungdomspsykiater. DeÇt er viktig å dele erfaringer fra den kliniske hverdagen. Det skal introduseres utviklingspsykologiske og relasjonelle begreper og dette skal knyttes opp mot både sårbarhetsfaktorer og nyere hjerneforskning

Læringsmål

00, 003, 004, 006, 009, 018, 020, 025, 026, 037, 051, 052, 054: FK: LM-04, 19, 21, 41

Kursavgift

NOK 7500,- (inkludert lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 30

Det tas ikke inn nye deltakere som ikke har gjennomført tidligere kurs i grunnkursrekken, men om noen har hatt permisjon fra tidligere grunnkursrekker kan de tas inn etter samråd mellom RegUt og grunnkursledere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning 

Kurskomite

Mette Hvalstad - methva@sykehuset-innlandet.no

Siri Sandvik - siri.sandvik@helse-forde.no

Bo / Forbleining

Kursserien er lagt opp som Internatkurs. Dette er nødvendig for å stimulere gruppeprosesser som medvirker til at deltakerne blir godt kjent med hverandre, at de bygger faglige nettverk og at de utvikler identitet som barne- og ungdomspsykiater. Et viktig mål for grunnkursrekken er å skape gode relasjoner, og det forventes deltakelse i sosialt program på kvelden for å bidra til det

Andre opplysninger

Grunnkursene i barne- og ungdomspsykiatri strekker seg over fem semestre, og vil integrere områdene utviklingspsykologi, familieterapi, nevropsykiatri og biopsykologisk forståelse. Som hovedregel starter man med delkurs 1, og følger sitt «kull» de på følgende delkursene.
Det er derfor ingen ny påmelding på dette kurset, men vil bestå av deltakere fra tidligere gjennomførte delkurs

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?