Grunnkurs modul 1 (Barne- og ungdomspsykiatri), vår 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs i barne- og ungdomspsykiatri
Gammel ordning: Tidligere godkjent som obligatorisk kurs (28t) for LIS i barne- og ungdomspsykiatri

Læringsmål


Grunnkurs del 1 skal gi grunnlag for faglig identitet gjennom et historisk perspektiv og den enkeltes personlige og faglige ståsted. Kurset skal etablere en gruppeprosess som gir grunnlag for trygghet til å utvikle en egen rolle som barne- og ungdomspsykiater. Det er viktig å dele erfaringer fra den kliniske hverdagen. Det skal introduseres utviklingspsykologiske og relasjonelle begreper og dette skal knyttes opp mot både sårbarhetsfaktorer og nyere hjerneforskning.

Relevante læringsmål som vil bli berørt: 001, 003, 004, 006, 009, 018, 020, 025, 026, 037, 051, 052, 054.

FK: LM - 04, 19, 21, 41

 

Kursavgift

NOK 7200,- 

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

 

Deltakere

Maks 35

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

 

Kurskomite

Kursledere: Mette Hvalstad og Siri Sandvik

 

Litteratur

Lærebok i barnepsykiatri; Grøholt, Garløv, Weidemann og Sommerschild

 

Andre opplysninger

Grunnkursene i spesialistutdanningen i barne- og ungdomspsykiatri skal gjennomføres i rekkefølge, i et kull med opptil 35 deltakere som følger hverandre fra start til slutt, med de samme kurslederne gjennom hele kursrekken. Hver modul varer i fire dager og arrangeres hvert halvår. Kompetansen som skal tilegnes i hvert kurs bygger på det man skal ha lært i de foregående kursene, og hensikten med å gjennomføre som et kull, er å bygge sosiale relasjoner som understøtter gruppeprosessene i undervisningen og gir grunnlag for et bredt faglig nettverk for ferdige spesialister.

Grunnkurs 1 er første modul i en rekke med fem grunnkurs. Ved påmelding forplikter man seg til å delta på alle fem kursene i denne planlagte kursrekken. Kursrekken strekker seg over 2,5 år. Kursdeltagere må være i lis i utdanning i barne- og ungdomspsykiatri. Det må ved påmelding oppgis tjenestetid i antall måneder i BUP frem til kursstart.  Grunnkursene i denne kursrekken planlegges gjennomført på hotell/kurssted. Det er forventet at kursdeltagere da bor på hotellet, og deltar på sosialt program på kvelden.

 

Program

Program (PDF)

 

Fant du det du lette etter?