Grunnkurs modul 1 (Barne- og ungdomspsykiatri), høst 2021

Ny ordning: Anbefalt kurs i Barne- og Ungdomspsykiatri
Overgangsordning: Obligatorisk kurs (28t) for LIS i Barne- og ungdomspsykiatri

Læringsmål


Grunnkurs del 1 skal gi grunnlag for faglig identitet gjennom et historisk perspektiv og den enkeltes personlige og faglige ståsted. Kurset skal etablere en gruppeprosess som gir grunnlag for trygghet til å utvikle en egen rolle som barne- og ungdomspsykiater. Faget åpnes opp ved å introdusere utviklingspsykologiske begreper og knytte dette opp mot både sårbarhet og nyere hjerneforskning.

Læringsmål:
BUP-003 Barns utvikling og manifestasjoner - patologi og belastende livshendelser

BUP-004 Møte pasienter og pårørende respektfullt og fordomsfritt

BUP-008 Annen kulturell bakgrunn og psykisk lidelse - utrede, diagnostisere og behandle

BUP-009 Psykopatologiske fenomener og diagnostikk - foreldre-barnrelasjonen - psykoedukasjon

BUP-020 Lege-pasient forholdet - kunne bruke dynamikken diagnostisk og terapeutisk

BUP-025 Betydningen av utviklingsnivå, kognitiv funksjon og basale behov

BUP-026 Betydningen av alder, kjønn, kultur og religiøs tilknytning

BUP-037 Tilpasnings- og belastningsreaksjoner

BUP-054 Forebygging, risiko, helsefremmende faktorer og tilgjengelige hjelpetiltak


Kursavgift

NOK 6200,- 

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 35

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Kursledere: Ingrid Sjaastad ingrid.sjaastad@vestreviken.no og Cathrine Kjekstad cathrine.kjekstad@vestreviken.no

Litteratur

Lærebok i barnepsykiatri; Grøholt, Garløv, Weidemann og Sommerschild

Andre opplysninger

Grunnkurs 1 er første modul i en rekke med fem grunnkurs. Ved påmelding forplikter man seg til å delta på alle fem kursene i denne planlagte kursrekken. Kursrekken strekker seg over 2,5 år. Kursdeltagere må være i lis i utdanning i barne- og ungdomspsykiatri. Det må ved påmelding oppgis tjenestetid i antall måneder i BUP frem til kursstart. Dersom man er ansatt i vikariat, ønskes det at det vedlegges bekreftelse fra arbeidsgiver på at man har en stilling videre i BUP som gjør at man kan delta på hele den planlagte kursrekken. Grunnkurs 1 planlegges gjennomført digitalt . Grunnkurs 2-5 i denne kursrekken planlegges gjennomført på hotell/kurssted. Det er forventet at kursdeltagere da bor på hotellet, og deltar på sosialt program på kvelden.


Program

Under utarbeidelse


 

Fant du det du lette etter?