Grunnkurs IV - rus og avhengighetsmedisin (RUS)

Gammel ordning: Kurset er obligatorisk for LIS i Rus- og avhengighetsmedisin
Ny ordning: Kurset er anbefalt for LIS i Rus- og avhengighetsmedisin

ANSIENNITET 

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs - Spesialisthelsetjenesten


PÅMELDING
Gjennomgått innføringskurs og grunnkurs 1,2 og 3 må innfris for påmelding

KURSKOMITE

Svein Skjøtskift og Petra Becker


LÆRINGSMÅL

Temaene for kurset - undersøkelse og vurdere behandling og psykosiale tiltak.
Annen spesifikk kompetanse - lover, forskrifter, retningslinjer

RUS-006 Rus-anamnese og systematisk samtale
RUS-008 Sosial bakgrunn, tilknytning og kulturell ramme
RUS-011 Påvirkningsfaktorer i oppvekst, utviklingshistorie, risikofaktorer m.m
RUS-013 Livssituasjon og familiesituasjon
RUS-024 Barn som pårørende
RUS-059 Akuttvurderinger og kriseintervensjoner
RUS-061 Lover, forskrifter og retningslinjer
RUS-063 Likemannsarbeid, selvhjelpsgrupper og brukerorganisasjoner
RUS-069 Vaksinasjonsstatus, sikre vaksinering, adekvat prevensjonsveiledning

LÆRINGSUTBYTTE

Obligatorisk siste kurs i grunnkursrekka. Dekker flere læringsmål for spesialiteten og også for rolleforståelse og identitetsutvikling av spesialistrolle i rus og avhengighetsmedisin

ANTALL DELTAKERE

30

TIMEANTALL

35

KURSPRIS

9950,- inkl lunsj og pauseservering (med forbehold om endringer)

ANNEN INFORMASJON

Ta med egen pc - digital kursprøve og evaluering


PROGRAM

Kommer

Fant du det du lette etter?