Grunnkurs IV, Rus- og avhengighetsmedisin

Gammel ordning: Kurset er obligatorisk for LIS i Rus- og avhengighetsmedisin
Ny ordning: Kurset er anbefalt for LIS i Rus- og avhengighetsmedisin

PÅMELDING

Gjennomgått innføringskurs og grunnkurs 1,2 og 3 må innfris for påmelding

KURSKOMITE

Svein Skjøtskift og Petra Becker

LÆRINGSMÅL

Temaene for kurset - undersøkelse og vurdere behandling og psykosiale tiltak.
Annen spesifikk kompetanse - lover, forskrifter, retningslinjer

RUS-006 Rus-anamnese og systematisk samtale
RUS-008 Sosial bakgrunn, tilknytning og kulturell ramme
RUS-011 Påvirkningsfaktorer i oppvekst, utviklingshistorie, risikofaktorer m.m
RUS-013 Livssituasjon og familiesituasjon
RUS-024 Barn som pårørende
RUS-059 Akuttvurderinger og kriseintervensjoner
RUS-061 Lover, forskrifter og retningslinjer
RUS-063 Likemannsarbeid, selvhjelpsgrupper og brukerorganisasjoner
RUS-069 Vaksinasjonsstatus, sikre vaksinering, adekvat prevensjonsveiledning

LÆRINGSUTBYTTE

Obligatorisk siste kurs i grunnkursrekka. Dekker flere læringsmål for spesialiteten og også for rolleforståelse og identitetsutvikling av spesialistrolle i rus og avhengighetsmedisin

ANTALL DELTAKERE

30

TIMEANTALL

35

KURSPRIS

8500,- inkl lunsj og pauseservering (med forbehold om endringer)

ANNEN INFORMASJON

Ta med egen pc - digital kursprøve og evaluering


PROGRAM (tentativt)

Merk at programmet er tentativt, det kan komme endringer både i innhold og tider - dette inkluderer også starttid dag 1 og sluttid siste dag. Vi håper å ha tidene mer på plass innen opptak skal foretas. 

Mandag 28.11: Rusmiddelbruk og livsløp – rus og eldre
09.00-09.30 Velkommen ved kursledere 
09.30-10.30 Rusmiddelbruk og livsløp. Behandling av psykiatri og rus 
10.30-10.45 Pause
10.45-11.30 Rusmiddelbruk og livsløp 
11.30-11.45 Pause
11.45-12.30 Unge – hvem fortsetter 
12.30-13.15 Lunsj
13.15-14.00 Rus og eldre 
14.00-14.15 Pause
14.15-15.00 Rus og eldre 
15.00-15.15 Pause
15.15-16.00 Innledning til gruppeoppgaver – start på grupper - pause
16.00-17.00 Gruppeoppgave – Oppsummering i plenum

Tirsdag 29.11:
08.30-09.15 12-trinns klinikker 
09.15-09.30 Pause
09.30-10.15 Spesialisthelsetjenesteloven. Pasientrettighetsloven 
10.15-10.30 Pause
10.30-11.30 Tvang 
11.30-12.15 Lunsj
12.15-13.00 Taushetsplikt og meldeplikt 
13.00-13.15 Pause
13.15-14.00 Familie og nettverk 
14.00-14.15 Pause
14.15-15.00 Par- og familieterapi 
15.00-15.15 Pause
15.15-16.15 Tilknytning 
16.15-16.30 Pause
16.30-17.30 Gruppeoppgave – involvering av familie og nettverk når barn er pårørende. Kasuistikk

Onsdag 30.11:
08.30-09.15 Rus og kjønn 
09.15-09.30 Pause
09.30-10.15 Rus og kjønn 
10.15-10.30 Pause
10.30-11.15 Rus og kjønn 
11.15-11:30 Pause
11.30-12.15 Egenerfaring. Pasient og brukeropplæring 
12:15-13.15 LUNSJ
13.15-14.00 Hva ønsker brukerne av spesialisthelsetjenesten 
14.00-14.15 Pause
14.15-15.00 Nettbasert behandling 
15.00-15.15 Pause
15.15-16.00 Ressurskartlegging, empowerment 
16.00-16.30   Pause
16.30-17.30   Gruppearbeid med øvelser

Torsdag 01.12:
08.30-09.15 Helsepedagogikk 
09.15-09.30 Pause
09.30-10.15 Legens ansvar og rolle 
10.15-10.30 Pause
10.30-11.15 Gruppediskusjoner
11.15-12.00 Førerkort 
12.00-13.00 Lunsj
13.00-13.45 Prenatal ruseksponering 
13.45-14.00 Pause
14.00-14.45 Fosterpåvirkning
14.45-15.00 Pause
15.00-16.00   Gruppearbeid førerkort

Fredag 11.06.21:
08.30-09.15 Kunnskapsbasert praksis
09.15-09.30 Pause
09.30-10.15 Retningslinjearbeid 
10.15-10.30 Pause
10.30-11.30 Kursprøve 
11.30-12.00   Evaluering og avslutning
12.00-13.00 Lunsj
Fant du det du lette etter?