Grunnkurs II (RUS)

Ny ordning: Anbefalt kurs for Rus- og avhengighetsmedisin
Gamme ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet

Læringsutbyttebeskrivelse

TEMA er de ulike rusmidler: Sentralstimulerende, opiater, hallusinogener, cannabis og nikotin. Anabole androgene steroider. Behandling: MI, CBT, Contingency management og komorbiditet

Læringsmål

Generell klinisk kompetanse
RUS-004 Rusmidler - utbredelse, bruk, virkemåte, farmakologi og interaksjoner, effekt
Undersøke og vurdere
RUS-020 Nevrobiologiske endringer
Spesifikk klinisk kompetanse
RUS-047 Munnhelse

Kursavgift

NOK 9450,- (inkludert lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 35 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Kursleder: Jørgen Gustav Bramnes 

Reidar Stokke

Andre opplysninger

Kurset er del av en sammenhengende kursrekke der hver LIS blir del av et kull den skal følge. LIS som er fra andre kull, skal angi grunn ved påmelding (f.eks. pga svangerskap, etc). Dette for å sikre at kullets deltakere får prioritert plass, med åpning for andre ved kapasitet.


Vi håper grunnkursene blir en arena for å bli kjent med kolleger og få et faglig nettverk.
På torsdags kveld blir det felles middag og sosialt program for kullet - vi kommer tilbake med nærmere info om tidspunkt og program

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?