Grunnkurs I, Rus og avhengighetsmedisin

Ny ordning: Anbefalt kurs i Rus og avhengighetsmedisin
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (35t) for LIS i Rus og avhengighetsmedisin
NB! Før du melder deg på: Se "Andre opplysninger"
 

Læringsmål

Kurset dekker teoretiske deler av LM04, LM20, LM 21, LM30, LM32, LM33, LM70

Antall deltakere

35

Kursavgift

NOK 8250,- (ink. lunsj)
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Kurskomite

Jørg Mørland og Petra Becker
Norsk forening for Rus- og Avhengighetsmedisin NFRAM

Andre opplysninger

Kandidatene må angi at de har tatt alle forutgående kurs.

LIS starter grunnkursrekken i et fast kull som den følger gjennom hele utdanningen. I opptak til hvert grunnkurs vil først de fra eget kull bli prioritert. Dersom noen ikke har alle forutgående kurs, angi grunn til det, slik at det i prioriteringen kan tas hensyn til (eks fødselspermisjon mm).

 
Grunnkurs I består av forelesninger og gruppesamtaler. En del av kurset er også forberedelse i form av å se på video som NFRAM produserer.
Forelesningene (27 timer) omhandler generell rusmiddel farmakologi, patofysiologi, nevrobiologi, klinikk, epidemiologi og farmakologisk behandling vedrørende følgende rusmidler:
1. opioider
2. benzodiazepiner og bzd lignende stoffer (z- hypnotika, GHB)
3. alkohol og løsemidler
Gruppesamtalene (8 timer) vil fokusere på etikk, normer, fordommer, samt rolleforståelse knyttet til lege i rus- og avhengighetsmedisin.


Kurset holdes i uke 22 på Thon Hotel Vettre med sen start mandag og avslutning etter kursprøve på fredag.

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?