Grunnkurs I (RUS)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Rus og avhengighetsmedisin
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (35t) for LIS i Rus og avhengighetsmedisin

Læringsutbyttebeskrivelse

  • Identifisere pasienter med abstinenstilstander/forgiftningstilstander
  • Beskrive de ulike rusmidler – utbredelse, bruk, effekt, farmakologi, interaksjoner
  • Beskrive utfordringer ved farmakologiske behandlingstiltak i behandling av rusavhengighet/avrusning
  • Beskrive symptomer ved systematiske observasjoner etter undersøkelse av pasienter i avrusning ved overdose/forgiftning/nedtrapping/abstinenstilstander
  • Veilede ruspasienter når det gjelder nevrobiologiske endringer som rusbruk fører til

Etter kurset skal LIS ha inngående kunnskap om rusmidlenes egenskaper i form av utbredelse, bruk, effekt, farmakologi, interaksjoner samt nevrobiologiske endringer etter bruk. I tillegg gir kurset kunnskap om medikamentell behandling herunder abstinensbehandling, nedtrappinger, krampeprofylakse tiltak mot overdoser, forgiftninger, selvmord og vold.

LIS skal kunne anvende kunnskapene i arbeidet med ruspasienter under supervisjon av spesialist i rus og avhengighetsmedisin og andre tverrfaglige supervisører. LIS vil også ha forståelse av og kunne gjøre vurderinger av behandling av abstinenstilstander mht alvorlighet ved bruk av farmakologiske tiltak, systematiske observasjoner og miljøterapeutiske tiltak. LIS vil også være i stand til å drøfte og reflektere omkring etiske problemstillinger i behandling av abstinens/avrusning/overdoser.

Læringsmål

Generell klinisk kompetanse
RUS-004 Rusmidler - utbredelse, bruk, virkemåte, farmakologi og interaksjoner, effekt
Undersøke og vurdere
RUS-020 Nevrobiologiske endringer
Behandling og psykososiale tiltak
RUS-030 Farmakologiske behandlingstiltak
Spesifikk klinisk kompetanse
RUS-032 Abstinenstilstander
RUS-033 Medikamentell behandling
RUS-059 Akuttvurderinger og kriseintervensjoner

Kursavgift

NOK 8800,- (inkludert lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Antall deltakere

Maks 35

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Reidar Stokke
Jørg Gustav Mørland

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?