Grunnkurs i psykiatri del IV (VOP) - Oslo

Anbefalt/obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Psykiatri (30 t)

Ansiennitet

Ansiennitet skal opgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart.
Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

LÆRINGSMÅLSUTBYTTE

Teoretisk forståelse og tilnærming til faget psykiatri

KURSLEDERE

Jan Ivar Røssberg og Erlend Gardsjord

KURSAVGIFT

8200,- for fem-dagers kurs

Fullpensjon på Soria Moria Hotell kommer i tillegg. Mer info sendes ut på epost.

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset

ANTALL DELTAKERE

40

GODKJENNINGER

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i psykiatri

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i psykiatri (30t)

ANDRE OPPLYSNINGER


Kurset er et internatkurs, RegUt booker rom til kursdeltakerne på forhånd. Mer info om dette sendes ut på epost etter at opptak er foretatt.

Det er ønskelig med minimum 1 års ansiennitet

Det tas ikke inn nye deltakere som ikke har gjennomført del I i grunnkursrekken.

TEMA

Kommer

PROGRAM 

Kommer


Fant du det du lette etter?