Grunnkurs i psykiatri del III - vår 2024

Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Psykiatri

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer ved avmelding, planlegging og gjennomføring her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbytte

Teoretisk forståelse og tilnærming til faget psykiatri

Læringsmål

Generell klinisk kompetanse innen ulike tjenesteområder
VOP-001 Kommunikasjon pasient og pårørende
Sosiale behandlingstiltak
VOP-023 Sosiale forhold - sykdomsforløp og anamnese
VOP-024 Sosiale intervensjoner - samhandling
Spesifikk klinisk kompetanse
VOP-049 Kultur, etnisitet og religion
Annen spesifikk kompetanse – Juridisk arbeid
VOP-057 Sakkyndighetsarbeid
Akademisk kompetanse
VOP-079 Andre akademiske fag - forskning

Kursavgift

8200,- for fem dagers kurs

Fullpensjon på Klækken Hotell kommer i tillegg. Mer info sendes ut på epost.


NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Antall deltakere

40

Kursledere

Marianne Bjørkholt og Kristin Jørstad Fredriksen

Andre opplysninger

Kurset er et internatkurs, RegUt booker rom til kursdeltakerne på forhånd. Mer info om dette sendes ut på epost etter at opptak er foretatt.

Det er ønskelig med minimum 1 års ansiennitet.

Det tas ikke inn nye deltakere som ikke har gjennomført del I i grunnkursrekken. 

Program

Kommer

Fant du det du lette etter?