Grunnkurs i psykiatri del III - vår 2023 Røros

Anbefalt/obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Psykiatri (30 t)

LÆRINGSMÅLSUTBYTTE

Teoretisk forståelse og tilnærming til faget psykiatri

KURSLEDERE

Jan Ivar Røssbergog Erlend Gardsjord

KURSAVGIFT

7300,- for fem-dagers kurs

Fullpensjon på Røros Hotell kommer i tillegg. Mer info sendes ut på epost.

ANTALL DELTAKERE

40

GODKJENNINGER

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i psykiatri

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i psykiatri (30t)

ANDRE OPPLYSNINGER


Kurset er et internatkurs, og det forventes at alle deltakerne overnatter på kurshotellet, uavhengig av hjemsted

Det er ønskelig med minimum 1 års ansiennitet

Det tas ikke inn nye deltakere som ikke har gjennomført del I i grunnkursrekken.

TEMA

Kommer

PROGRAM 

KommerFant du det du lette etter?