Grunnkurs i psykiatri del III - høst 2023

Anbefalt/obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Psykiatri (30 t)

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart.
Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer ved avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

LÆRINGSMÅLSUTBYTTE

Teoretisk forståelse og tilnærming til faget psykiatri

KURSLEDERE

Marit Tveito og Melissa Weibell

KURSAVGIFT

8200,- for fem-dagers kurs

Fullpensjon på Radisson Blu Atlantic Hotel kommer i tillegg. Mer info sendes ut på epost.

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset

ANTALL DELTAKERE

40

GODKJENNINGER

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i psykiatri

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i psykiatri (30t)

ANDRE OPPLYSNINGER


Kurset er et internatkurs. Rom bookes til deltakerne på forhånd, mer info om dette vil sendes ut på epost etter at opptak er foretatt.

Det er ønskelig med minimum 1 års ansiennitet

Det tas ikke inn nye deltakere som ikke har gjennomført del I i grunnkursrekken.

TEMA

Kommer

PROGRAM 

Kommer


Fant du det du lette etter?