Grunnkurs i psykiatri del III - høst 2022 - Røros

Anbefalt/obligatorisk kurs for leger i spesialiseringi Psykiatri (30 t)

LÆRINGSMÅLSUTBYTTE

Teoretisk forståelse og tilnærming til faget psykiatri

KURSLEDERE

Magnhild Høivik og Øyvind Rø

KURSAVGIFT

7300,- for fem-dagers kurs

Fullpensjon på Røros Hotell kommer i tillegg. Mer info sendes ut på epost.

ANTALL DELTAKERE

40

GODKJENNINGER

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i psykiatri

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i psykiatri (30t)

ANDRE OPPLYSNINGER


Kurset er et internatkurs, og det forventes at alle deltakerne overnatter på kurshotellet, uavhengig av hjemsted

Det er ønskelig med minimum 1 års ansiennitet

Det tas ikke inn nye deltakere som ikke har gjennomført del I i grunnkursrekken.

TEMA

  • Psykiatri og samfunn
  • Forebyggende psykiatri
  • Tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper
  • Pasienter og brukerorganisasjoner
  • Øvrige terapiformer
  • Rettspsykiatri
  • Religionspsykologi
  • Sexologi

PROGRAM 

KommerFant du det du lette etter?