Grunnkurs i psykiatri del I - vår 2023

Anbefalt/obligatorisk kurs for leger i spesialiseringi Psykiatri (30 t)

LÆRINGSMÅLSUTBYTTE

Teoretisk forståelse og tilnærming til faget psykiatri

KURSLEDERE

Kristin Jørstad Fredriksen og Marianne Bjørkholt

KURSAVGIFT

7950,- for fem-dagers kurs
Fullpensjon på Farris Bad kommer i tillegg. Mer info sendes ut på epost.

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

ANTALL DELTAKERE

40

GODKJENNINGER

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i psykiatri

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i psykiatri (30t)

ANDRE OPPLYSNINGER

Kurset er et internatkurs, og det forventes at alle deltakerne overnatter på kurshotellet, uavhengig av hjemsted

Det er ønskelig med minimum 1 års ansiennitet

TEMA

  • Psykiatriens historie
  • Legers helse og selvivaretakelse, psykiaterens rolle og identitet
  • Diagnostisk tenkning, kategorisering
  • Etikk, menneskerettigheter, makt og tvang
  • Suicidologi og selvskading


PROGRAM 


Kursprogram grunnkurs del I - våren 2023.pdf

Fant du det du lette etter?