Grunnkurs i psykiatri del I - høst 2023

Anbefalt/obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Psykiatri (30 t)

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart.
Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

LÆRINGSMÅLSUTBYTTE

Teoretisk forståelse og tilnærming til faget psykiatri

KURSLEDERE

Tordis S. Høifødt og Morten Selle

KURSAVGIFT

8200,- for fem-dagers kurs
Fullpensjon på Klækken Hotell kommer i tillegg. Mer info sendes ut på epost.

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

ANTALL DELTAKERE

40

GODKJENNINGER

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i psykiatri

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i psykiatri (30t)

ANDRE OPPLYSNINGER

Kurset er et internatkurs, og det forventes at alle deltakerne overnatter på kurshotellet, uavhengig av hjemsted

Det er ønskelig med minimum 1 års ansiennitet

TEMA

  • Psykiatriens historie
  • Legers helse og selvivaretakelse, psykiaterens rolle og identitet
  • Diagnostisk tenkning, kategorisering
  • Etikk, menneskerettigheter, makt og tvang
  • Suicidologi og selvskading


PROGRAM 

Kommer
Fant du det du lette etter?