Glomerulonefritter

Ny ordning: Anbealt for LIS i Nyresykdommer

Timetall

15 timer

Kursansvarlig

Rannveig Skrunes Overlege PhD
Thomas Knoop Overlege PhD

Læringsmål

Beherske utredning og behandling av glomerulære sykdommer og herunder kunne anvende kunnskap om patogenese, klassifikasjon, prognose og komplikasjoner.

Kursavgift

Kr 6300 inkl lunsj og pauseservering (med forbehold om endringer)

Antall deltakere

Maks 30

Litteratur

Overview of Glomerular Disorders
Frank O'Brien , MD, Washington University in St. Louis
Last full review/revision Jan 2020| Content last modified Jan 2020

Program

Mandag 12. sept     Kl 10:00-16:00
Tirsdag   13.sept      kl 08:30-16:00
Onsdag  14.sept      kl 08:30-13:00

Detaljert program offentliggjøres senere. Det vil bli arrangert felles middag tirsdag 13. september. 
Fant du det du lette etter?