Geriatrisk utreding og behandling

NB! Forlenget påmeldingsfrist!
Anbefalt/obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Geriatri (21 t)

Læringsutbytte

Deltakerne skal tilegne seg oppdatert kunnskap, praktiske ferdigheter og holdninger til håndtering av sykdomstilstander hos geriatriske pasienter og anspore til nytenkning omkring arbeidsmåter.

Målgruppe

Leger i spesialisering i geriatri.

Kurset er tidligere søkt godkjent for Alders- og sykehjemsmedisin.

Kurskomité

Avdelingssjef og professor Ingvild Saltvedt
Overlege phd Stine Aam
Overlege og postdoc Rannveig S. Eldholm
Phd-stipendiat og universitetslektor Inga Røyset
Sykehjemsoverlege Elizabeth Kimbell

Avdeling for geriatri, St. Olavs hospital, Institutt for Nevromedisin og Bevegelsesvitenskap, NTNU

Kursavgift

5850,- for tre dager. 

Ved servering av lunsj tilkommer det 300,- per dag.

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Antall deltakere

40

Andre opplysninger

Kriterier for kursopptak:

Det er en fordel å ha noe klinisk erfaring

Program

Trondheim 2023 tentativt program.pdf

Fant du det du lette etter?