Geriatrisk utreding og behandling

Anbefalt/obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Geriatri (21 t)

LÆRINGSUTBYTTE

Deltakerne skal tilegne seg oppdatert kunnskap, praktiske ferdigheter og holdninger til håndtering av sykdomstilstander hos geriatriske pasienter og anspore til nytenkning omkring arbeidsmåter.

MÅLGRUPPE

Leger i spesialisering i Geriatri

Kurset er tidligere søkt godkjent for Alders- og sykehjemsmedisin

KURSKOMITÉ

Avdelingssjef og professor Ingvild Saltvedt
Overlege phd Stine Aam
Overlege og postdoc Rannveig S. Eldholm
Phd-stipendiat og universitetslektor Inga Røyset
Sykehjemsoverlege Elizabeth Kimbell

Avdeling for geriatri, St. Olavs hospital, Institutt for Nevromedisin og Bevegelsesvitenskap, NTNU

KURSAVGIFT

5690,- for tre dager. 

Ved servering av lunsj tilkommer det 300,- per dag.

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

ANTALL DELTAKERE

40

ANDRE OPPLYSNINGER

Kriterier for kursopptak:

Det er en fordel å ha noe klinisk erfaring

PROGRAM

Trondheim 2023 tentativt program.pdf

Fant du det du lette etter?