Bred geriatrisk vurdering (tidligere Geriatri - Grunnkurs lll)

Anbefalt/obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Geriatri (21 t)

NB! Ny påmeldingsfrist 25.09.2022

LÆRINGSUTBYTTE

Deltakerne skal tilegne seg oppdatert kunnskap, praktiske ferdigheter og holdninger til håndtering av sykdomstilstander hos geriatriske pasienter og anspore til nytenkning omkring arbeidsmåter.

MÅLGRUPPE

Leger i spesialisering i Geriatri

Kurset er søkt godkjent for Alders- og sykehjemsmedisin

KURSKOMITÉ

Avdelingssjef og professor Ingvild Saltvedt
Overlege phd Stine Aam
Overlege og postdoc Rannveig S. Eldholm
Phd-stipendiat og universitetslektor Inga Røyset
Sykehjemsoverlege Elizabeth Kimbell

Avdeling for geriatri, St. Olavs hospital, Institutt for Nevromedisin og Bevegelsesvitenskap, NTNU

KURSAVGIFT

5300,- for tre dager. 

Ved servering av lunsj tilkommer det 300,- per dag.

ANTALL DELTAKERE

50

ANDRE OPPLYSNINGER

Kriterier for kursopptak:

Det er en fordel å ha noe klinisk erfaring

PROGRAM

Geriatri grunnkurs lll - program .pdf

Fant du det du lette etter?