Geriatri - Grunnkurs 4, 2022

Gammel ordning: Obligatorisk for LIS i Geriatri (21 timer)
Ny ordning: Anbefalt for LIS i Geriatri

Læringsutbytte

Etter dette kurset skal LIS kunne
Forstå forholdet mellom normal aldring og sykdom og hvordan dette forholder seg til utvikling av skrøpelighet (frailty). Forstå hvordan skrøpelighet påvirker behandlingsbeslutninger.

Kunne utrede og behandle osteoporose og sarkopeni. Kjenne til de viktigste leddlidelser i den eldre befolkning. Forstå hvordan sarkopeni og leddlidelser påvirker fallrisiko, tiltak som kan redusere fallrisiko, samt viktigheten av osteoporose og av å fange det opp når man møter pasienten.

Kunne utrede og behandle søvnvansker hos eldre mennesker. Kjenne til og kunne behandle eller viderehenvise pasienter med obstipasjon og vannlatningsplager.
Kunne kartlegge og behandle ernæringssvikt hos eldre. Kjenne til og kunnen identifisere og behandle komplikasjoner.

Kriterier for kursopptak

Ingen formelle krav, men deltagerne forventes å ha grunnleggende kunnskap (LIS2) i indremedisinske tilstander, og grunnleggende forståelse av enkelte geriatrispesifikke tilstander: Deltagerne forventes å ha et grunnleggende nivå av kunnskap om den eldre pasient med tanke på individuell variasjon i aldring og sykelighet. Deltageren bør kjenne til osteoporose og kronisk obstruktiv lungesykdom, de vanligste årsakene til dette og standard behandling. De må ha grunnleggende kunnskap om nyresykdommer, lungesykdommer og hjertesykdommer. Kurset gir dybdekunnskap om geriatrispesifikke tilstander og ser på indremedisinske tilstander i en geriatrisk kontekst, slik at det grunnleggende må ligge til grunn for å forstå hvordan de eldre avviker fra standard forløp.

Timer

21

Antall deltakere

Maks 25

Kurspris

5850,- inkludert lunsj (med forbehold om endringer)

Annen informasjon

Det vil være noe forarbeid i tillegg til lesing av litteratur. Informasjon om dette kommer i god tid før kurset.

Program

MANDAG
ALDRING OG SYKDOM
8:15 - 09:00 «Biologisk aldring»
(GER 001, 002) v/Katinka Alme, LIS i Geriatri, stipendiat

09:00 – 09:45 «Psykologisk aldring»
(GER 001, 002), v/Linn Heidi Lunde, psykolog

10:00 - 11:00 «De gamle nyrer»
(GER 001, 002), v/Kenneth Sanviknes, Spes. i geriatri/nefrologi

11:15 - 12:00 «De gamle lunger»
(GER 001, 002), v/Ola Tjeldflåt, Spesialist i lungemedisin

13:00 – 13:45 «Det gamle hjerte»
(GER 001, 002), v/Elisabeth Skaar, Spes. geriatri/kardiolog, PhD

14:00 – 14:30 «Sarkopeni»
(GER 028), v/Ole Martin Steihaug , Spesialist i Geriatri, PhD

14:35 – 15:05 «Revmatiske lidelser hos eldre» (GER 029), v/Bjørg T. Fevang, Spes i revmatologi, Prof. UiB

15:15-16:00 «Osteoporose»
(GER 030), v/Jan-Erik Gjertsen, Spes i ortopedi, 1. Am UiB


TIRSDAG
NATURLIGE FUNKSJONER

08:15 - 09:00 «Vannlatningsforstyrrelser (gyn)» (GER 043), v/Jone Trovik, Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, Prof. ved UiB

09:15 - 10:00 «Vannlatningsforstyrrelse (uro)» (GER 043), v/Alfred Honorè, Spesialist i Urologi

10:15 - 11:00 «Obstipasjon»
(GER 044), v/Johan Lunding, Spes i gastroenterologi, PhD

11:15 – 11:45 «Praktisk ernæringsarbeid»
(GER 056, GER 057), v/Katinka Alme, LIS i geriatri, stipendiat

12:45 – 13:30 «Komplikasjoner ved parenteral- og sondernæring»
(GER 058), v/Hege Østgaard, Klinisk ernæringsfysiolog

13:45 – 14:00 «Reernæringssyndrom»
(GER 058), v/Hege Østgaard, Klinisk ernæringsfysiolog

14:15 – 15:45 «Søvn»
(GER 045), v/Bjørn Bjorvatn, Spes i allmennmed, Prof. UiB

15:45 – 16:00 «REM-søvnforstyrrelser»
(GER 045), v/Ragnhild Skogseth, LIS i geriatri, PhD


ONSDAG
SKRØPELIGHET OG BEHANDLINGSBESLUTNING
08:15 – 09:00 «Funksjon, multisykelighet og frailty»
(GER 001, 002, 003), v/Anette H. Ranhof, Spes. i geriatri, Prof. UiB

09:15 – 10:00 «Frailtyvurdering»
(GER 001, 002, 003, 006),v/Anette Hylen Ranhof, Spes i geriatri, Prof. UiB

10:15 – 11:00 «Bruk av frailtyvurdering, preoperativ vurdering»
(GER 006), v/Elisabeth Skaar, Spes. geriatri/kardiolog, PhD

11:15 – 12:00 «Behandlingsintensitet»
(GER 006), v/Paal Naalsund, Spesialist i geriatri

13:00 – 15:00 Applikasjonsoppgave om Covid-19 og frailty, v/Katinka Alme, LIS i geriatri/stipendiat

15:15 – 16:00 Kursprøve og evaluering

Fant du det du lette etter?