Geriatri for Indremedisin, vår 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs i Del 2 Indremedisin (FIM)
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (20t) for LIS i indremedisin og infeksjonssykdommer

Læringsmål

Økt kunnskap om samspillet mellom biologisk aldring og sykdommer som rammer eldre, deres diagnostikk, behandling og praktiske håndtering. Det legges spesiell vekt på de kliniske problemer som indremedisineren møter i sin hverdag på sykehus. Læringsmål er anført i programmet.

Kursavgift

NOK 5000,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset

Deltakere

100

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Anette Hylen Ranhoff - Anette.Ranhoff@diakonsyk.no

Litteratur

Nyttig lesing for forberedelse til kurset finnes på www.legeforeningen.no/geriatri  under prosedyre og fjernundervisning i geriatri

Andre opplysninger

For å gjøre kurset engasjerende og praksisrelevant inviteres alle deltakere til å sende inn aktuelle, anonymiserte kasuistikker til de enkelte emnene: Sendes til Anette.ranhoff@diakonsyk.no  eller anette.ranhoff@uib.no

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?