Geriatri (FIM) Webinar

Ny ordning: Anbefalt kurs i Del 2 indremedisin.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som tellende kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbyttebeskrivelse

Økt kunnskap om samspillet mellom biologisk aldring og sykdommer som rammer eldre, deres diagnostikk, behandling og praktiske håndtering. Det legges spesiell vekt på de kliniske problemer som indremedisineren møter i sin hverdag på sykehus. Læringsmål er anført i programmet.

Læringsmål

Basiskompetanse
FIM-004 Tvang - Varsling - Samhandling med politiet
Akutt indremedisin
FIM-015 Hjerneslag - Trombolysebehandling - viderehenvisning
Andre generelle læringsmål
FIM-025 Ernæring - sondeernæring
FIM-026 Ernæringsproblemer - screeningverktøy, reernæring
Hjertesykdommer
FIM-034 Synkope
Fordøyelsessykdommer
FIM-083 Ernæringssvikt
Endokrinologi
FIM-104 Osteoporose
Infeksjonssykdommer
FIM-127 Ervervet immunsvikt
Geriatri
FIM-132 Akutt funksjonssvikt - diagnostikk og utredning
FIM-133 Skrøpelige eldre - symptompresentasjoner ved akutte tilstander
FIM-134 Skrøpelige eldre - riktig behandlingsnivå ved akutte tilstander
FIM-135 Polyfarmasi hos eldre
FIM-136 Demensformer og delirium hos eldre
FIM-138 Hjerneslag og TIA
FIM-139 Andre nevrologiske tilstander
FIM-140 Multimorbide pasienter - henvisning til geriatrisk vurdering 

Kursavgift

NOK 5690,- (uten lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 250 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Anette Hylen Ranhoff - Anette.Ranhoff@diakonsyk.no
Marte Mellingsæter
Sigurd Evensen

Litteratur

Nyttig lesing for forberedelse til kurset finnes på www.legeforeningen.no/geriatri  under prosedyre og fjernundervisning i geriatri 

Andre opplysninger

For å gjøre kurset engasjerende og praksisrelevant inviteres alle deltakere til å sende inn aktuelle, anonymiserte kasuistikker til de enkelte emnene: Sendes til Anette.ranhoff@diakonsyk.no  eller anette.ranhoff@uib.no  

Teknisk informasjon sendes til deltakere en uke før kursstart.

Program

Under utarbeidelse.

Fant du det du lette etter?