Geriatri (FIM) vår

Ny ordning: Anbefalt kurs i Del 2 Indremedisin (FIM).
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Det er ansiennitet ved kursstart som skal angis. LIS1-tjeneste skal ikke telle med. Ved angivelse av ansiennitet skal gjennomført tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for legges til grunn. 

Læringsutbyttebeskrivelse

Økt kunnskap om samspillet mellom biologisk aldring og sykdommer som rammer eldre, deres diagnostikk, behandling og praktiske håndtering. Det legges spesiell vekt på de kliniske problemer som indremedisineren møter i sin hverdag på sykehus. Læringsmål er anført i programmet

Læringsmål

Geriatri
FIM-132 Akutt funksjonssvikt - diagnostikk og utredning
FIM-133 Skrøpelige eldre - symptompresentasjoner ved akutte tilstander
FIM-135 Polyfarmasi hos eldre
FIM-136 Demensformer og delirium hos eldre
FIM-137 Klinisk nevrologisk undersøkelse
FIM-138 Hjerneslag og TIA
FIM-139 Andre nevrologiske tilstander

Kursavgift

NOK 5690,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset

Deltakere

Maks 100 deltakere

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning  

Kurskomite

Anette Hylen Ranhoff - Anette.Ranhoff@diakonsyk.no

Litteratur

Nyttig lesing for forberedelse til kurset finnes på www.legeforeningen.no/geriatri  under prosedyre og fjernundervisning i geriatri

Andre opplysninger

For å gjøre kurset engasjerende og praksisrelevant inviteres alle deltakere til å sende inn aktuelle, anonymiserte kasuistikker til de enkelte emnene: Sendes til Anette.ranhoff@diakonsyk.no  eller anette.ranhoff@uib.no

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?