Genteknologiske teknikker 2023

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Medisinsk mikrobiologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Medisinsk mikrobiologi (30 timer)
NB! Ny påmeldingsfrist 25.01.2023

KURSKOMITÉ 

Jan Egil Afset (leder, NTNU/Helse Midt)
Øyvind Kommedal (Helse Vest)
Garth Tylden (Helse Nord)
Kjersti Wik Larssen (Helse Midt)
Maria Schei Haugan (Helse Midt)


LÆRINGSUTBYTTE

  • velge molekylærbiologiske analysemetoder ved ulike infeksjonsmedisinske problemstillinger
  • tolke resultater fra molekylærbiologiske metoder i diagnostikk og typing i medisinsk mikrobiologi
  • vurdere feilkilder ved bruk av ulike molekylærbiologiske metoder i diagnostikk og typing i medisinsk mikrobiologi
  • planlegge og gjennomføre validering av molekylærmedisinske metoder for diagnostikk og typing i medisinsk mikrobiologi
  • beskrive nytte og begrensinger ved nye molekylærbiologiske metoder for diagnostikk og typing innen medisinsk mikrobiologi
  • ha grunnleggende kunnskap om mikrobers genomer og kjenne til bioinformatiske metoder for analyse av slike genomer


KRITERIER FOR KURSOPPTAK

Det anbefales noe erfaring innen fagfeltet før en deltar på dette kurset

ANTALL DELTAKERE

24

KURSAVGIFT

7950,-

Ved evt servering av lunsj tilkommer 300,- per pers per dag.

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

LITTERATUR

Vi anbefaler at kursdeltakere har tilegnet seg grunnleggende forkunnskap innen molekylær genetikk, for eksempel slik en finner boka Nils Olav Sjøberg: Molekylær genetikk, 5. utgave. Kap 1-7, 9-12, 14, og 18, eller tilsvarende.

ANDRE OPPLYSNINGER

Kurset gjennomføres i form av forelesninger, gruppearbeid og laboratorieøvinger ved St. Olavs hospital i Trondheim. Kursdeltakere bør ta med egen bærbar PC eller MAC for bruk i bioinformatikk-øving. Det vil bli avholdt skriftlig kursprøve siste kursdag. 

PROGRAM

Kursprogram Genteknologiske teknikker.pdf

Fant du det du lette etter?