Genetisk veiledning og kommunikasjon (GEN)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Medisinsk genetikk.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som tellende kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Det er ansiennitet ved kursstart som skal angis. LIS1-tjeneste skal ikke telle med. Ved angivelse av ansiennitet skal gjennomført tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for legges til grunn. 

Læringsutbyttebeskrivelse

Etter endt kurs skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskaper om ulike sentrale aspekter ved kommunikasjon mellom medisinsk genetiker og pasienter/familier, samt ha innsikt i viktige etiske problemstillinger.

Læringsmål

Klinisk genetikk – genetisk utredning og veiledning
GEN-022 Genetisk veiledning - kommunikasjon
GEN-023 Etiske problemstillinger
GEN-024 Krisereaksjoner og krisehåndtering - genetisk veiledning
GEN-052 Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi
GEN-060 Kommunikasjon med kollegaer og gravide - prenatal diagnostikk 

Kursavgift

NOK 4550,- (uten lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 15 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Kursleder: Tone Vamre
Fant du det du lette etter?