Gastrointestinal patologi - Patologi i mage- og tarmsystem (PAT)

Ny ordning: Anbefalt kurs i patologi.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som tellende kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbytte

Etter å ha deltatt på kurset vil LIS ha fått god kunnskap om de vanligste tilstandene i GI-traktus. Disse tilstandene vil LIS ha tilgang til gjennom digital snittkasse som forberedelse til kurset. Avhengig av tidligere erfaring vil LIS etter kurset kunne beherske diagnostikk, eller under supervisjon kunne beherske diagnostikk, av disse tilstandene. Videre vil deltagerne få kjennskap til mindre vanlige tilstander i GI-traktus.

Læringsmål

Generell diagnostisk patologikompetanse
PAT-001 Histologipreparater
Mage- og tarmsystemet
PAT-074 Sykdommer i mage- og tarmsystemet
PAT-075 Inflammatoriske tilstander
PAT-076 Infeksiøse tilstander
PAT-077 Sirkulasjonsforstyrrelser
PAT-078 Neoplasier - benigne, premaligne og maligne
PAT-079 Vaskulære lesjoner
PAT-080 Nevromuskulære tarmsykdommer
PAT-081 Parasitter og innvollsorm
PAT-082 Misdannelser/anomalier

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

NOK 6750,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 70 deltakere. 

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Kursleder: Lars Gustav Lyckander
Kurskomite; Professor og overlege Sonja E Steigen, Universitetssykehuset i Nord-Norge Tromsø

Andre opplysninger

Kurset omfatter neoplastisk og ikke-neoplastisk patologi i mage-og tarmkanalen og er beregnet for LIS. Neoplastiske tilstander klassifiserers etter gjeldende WHO-klassifikasjon (Digestive system tumours, 2019, 5th ed.) For ikke-neoplastisk patologi henvises til lærebøker i GI-patologi.

F
or øvrig anbefales relevante Handlingsprogram for de ulike krefttypene utgitt av Helsedirektoratet (Nasjonale anbefalinger, råd, pakkeforløp og pasientforløp - Helsedirektoratet)

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?