Gastrointestinal patologi (inkludert lever og pancreaspatologi), Høst 2022 (PAT)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Patologi
Gammel Ordning: Godkjent spesialiteter knyttet til sykdommer i fordøyelsesorganene innen kirurgi, indremedisin, pediatri, onkologi  og radiologi

NB! Kursdato er oppsatt under forutsetning av at det ikke er restriksjoner på kurs/møter pga pandemien. Eventuelle endringer kan forekomme. Vær obs på dette ved bestilling av reise og hotell.

Læringsmål

 Læringsmål: PAT 064-073
1. Selvstendig kunne diagnostisere;
-de hyppigst forekommende inflammatoriske tilstander i lever, galleveier og pancreas
- de hyppigst forekommende benigne og maligne neoplasier i lever, galleveier og pancreas, herunder også levermetastaser
- de hyppigst forekommende av andre sykdommer i lever, galleveier og pancreas samt kjenne til relevante differensialdiagnoser
2. Under supervisjon kunne diagnostisere;
- dysplasi og in situ lesjoner i galleveier og pancreasganger.
3. Ha kjennskap til;
- sjeldne infeksiøse og inflammatoriske tilstander i lever og toksiske og metabolske leversykdommer
- transplantasjonspatologi i lever og pancreas

Kurset baserer seg på gjennomgang av digitale histologiske snitt fra relevante sykdommer i forkant av kurset med innsending av diagnoseforslag fra kursdeltakerne. De digitale histologiske snittene vil bli gjennomgått sammen med andre sykdomseksempler i tematiske forelesninger under kurset (se program).

Kursdeltaker skal etter kurset; 

  • Kunne utføre makroskopisk undersøkelse og snittuttak av operasjonspreparater fra lever, galleveier og pancreas i henhold til bruk av strukturert diagnostisk rapportering
  • Kunne bruke de viktigeste spesialundersøkelser i diagnostikk av sykdommer i lever, galleveier og pancreas
  • Kunne diagnostisere de vanligste sykdommer i galleblære og galleveier og ha kjennskap til sjeldne tilstander  
  • Kunne diagnostisere de vanligste hovedtyper av benigne og maligne svulster i lever og pancreas og ha kjennskap til de vanligste subtyper
  • Kunne diagnostisere de vanligste ikke-neoplastiske sykdommer i lever og pancreas basert på operasjonspreparater
  • Kunne beskrive mikroskopiske funn i nålebiopsier av ikke-neoplastiske sykdommer i lever og vurdere sannsynlige differensialdiagnoser basert på klinisk informasjon
  • Ha kjennskap til transplantasjonspatologi i lever og pancreas

Timeantall

Lever og proksimale galleveier: 9 timer 30 min.
Pancreas og distale galleveier: 5 timer og 20 min
Total netto timeantall: 14 timer og 50 minutter.
I tillegg kommer pauser og lunsjtid

Kursavgift

NOK 6200,- (lunsj inkludert)
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset

Deltakere

80 deltakere
Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Tor J. Eide, kursleder teide@ous-hf.no
Caroline Verbeke
Henrik M. Reims
Krzysztof Grzyb

Litteratur

 Relevante tekstbøker I patologi:
· Burt AD, Farrell L, Hubscher S. MacSween`s. Pathology of the Liver. Elsevier 7th Editions. 2017

· Cambell F, Verbeke CS. Pathology of the Pancreas. A Practical Approach. Springer. Second Edition. 2021

· Lefcowitch JH. Scheuer`s Liver Biopsy Interpretation. Elsevier. Tenth Edition. 2020

· Odze RD, Goldblum JR. SURGICAL PATHOLOGY of the GI TRACT, LIVER, BILIARY TRACT, and PANCREAS. Elsevier. Third Edition. 2014

· Saxena R. Practical Hepatic Pathology. A Diagnostic Approach. Second Edition. 2018

· Torbenson MS, Zhang L, Moreira RK. Surgical Pathology of the Liver. Wolters Kluwer.2018

· WHO Classification of Tumours. Digestive System Tumours. 5th Edition. International Agency for Research on Cancer. 2019
· Zimmermann A. Tumors and Tumor-Like Lesions of the Hepatobiliary Tract. General and Surgical Pathology. Vol 1-4. Springer. 2017

Andre opplysninger

Deltakerne vil få elektronisk nettilgang til digitale histologiske snitt fra sentrale sykdommer. Diagnoseforslag sendes inn senest 1 uke før kurset.

PROGRAM

PROGRAM (PDF)

Fant du det du lette etter?