Gastroenterologisk ultralyd med demonstrasjon og praktisk trening (FOR)

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Fordøyelsessykdommer (20 timer)
Ny ordning; Anbefalt kurs for LIS i Fordøyelsessykdommer

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart.  
Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.  

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs 

Læringsutbyttebeskrivelse

Teoretisk: Etter endt kurs skal deltakerne ha fått teoretisk kunnskap om gastroenterologisk ultralyd inkludert normal anatomi, patologiske forandringer, ekstern UL i hovedsak og endoskopisk ultralyd, Doppler undersøkelse, funksjonsundersøkelse, elastografi og kontrastforsterket ultralyd.

Praktisk: Deltagerne skal i løpet av kurset få praktisk undervisning i og lære seg fremgangsmåten i en vanlig ultralydundersøkelse (6+) samt få demonstrert ultralydveiledet biopsitakning og endoskopisk ultralyd


Antall timer

21

Antall deltakere

25

Kurskomite

Odd Helge Gilja og Kim Nylund (kursledere)

Pris

6750,- med forbehold om endringer

Litteratur

Norsk lærebok: Innføring i abdominal ultrasonografi, Ødegaard, Gilja, Matre, 2009

Engelsk lærebok: http://wfumb.info/wfumb-ultrasound-book/additional-pages/html5_output/index.html

Program

Mandag:
0930 Åpning og orientering om kurset (Kim Nylund & Odd Helge Gilja, NSGU, Med. avd., Haukeland Universitetssykehus (HB)
0940 Ultralyd-fysikk for leger (Gilja)
1000 Ultralyd av normale abdominalorganer – 6+ (Nylund)
1030 Pause
1040 Ultralyd ved leversykdommer (Geir Folvik)
1120 Ultralyd av galleblære og galleganger (Ingrid Nordaas, HB)
1145 Ultralyd av pankreas (Trond Engjom, Med. HB)

1210 Lunch

1300 Ultralyd av nyrer og milt (Gilja)
1330 Ultralyd - Quiz (OH Gilja)
1345 Pause
1400 Trening på normale abdominalorganer  og praktiske øvelser– 6+
(Nylund, Jouleh, Andreas/Audun, Havre, Hausken, Gilja)

1600 Slutt

Tirsdag:
0830 UL elastografi ved leversykdommer (Mette Vesterhus?, DSH/UiB) 
0900 Endoskopisk ultrasonografi (Roald F. Havre, Med. avd, HUS)
0930 Ultralydundersøkelser, demonstrasjon og praktiske øvelser.  1. time til gjennomgang av vanlig abdominal undersøkelse med 6+. (Nylund, Jouleh, Andreas/Audun, Steinsvik, Havre, Gilja)
Trening på simulator (Per)
Inkl pause.

1200 Lunch

1300 Ultralyd-kontrast undersøkelser (OH Gilja)
1330 Ultralyd av GI traktus. Metodologi og normalfunn. (Nylund)
1400 Ultralyd ved IBD (Kim Nylund)
1430 Kasuistikker (Kim Nylund)
1445 Pause 
1500 Praktiske øvelser
Demo biopsi (Havre/Nylund)
(Nylund, Jouleh, Havre, Hausken, Gilja)

1600 Slutt.

Onsdag:
0830 Ultralyd ved funksjonelle sykdommer (Elisabeth Steinsvik)
0900 POCUS: «Point-of-care» ultralyd (Kim Nylund) 
0930 Ultralydundersøkelser, demonstrasjon og praktiske øvelser inkludert POCUS (Nylund, Jouleh, Havre, Hausken, Gilja)
        Pistolbiopsi/Menghini teknikk av lever (Havre) 
Trening på simulator (Per)
Inkl pause.

1200 Lunch

1300 Ultralyd ved andre (non-IBD) tarmsykdommer (Nylund)
1330 Ultralyd Doppler ved portal hypertensjon og av abdominalkar, (Engjom) 
1400 Avansert intervensjon med UL og endoskopi.  (Khanh Pham, Med. avd., HUS)
1430 Kursprøve. Kursevaluering

1500      Slutt.            


Fant du det du lette etter?