Galleveier/pancreas/lever - Trondheim 2023

Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Gastroenterologisk kirurgi

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart.
Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbytte

Kurset skal gi deltakerne kunnskap om både benigne og maligne sykdommer innen lever, galleveier og pancreas hva angår epidemiologi, patogenese, utredning og kirurgisk/onkologisk behandling. Kasuistikker vil bli presentert for å belyse indikasjon for ulike behandlingsmodaliteter, men med særlig vekt på kirugisk behandling og resultater av behandlingen. Kandidaten skal etter kurset være i stand til å avgjøre om det foreligger indikasjon for kirurgisk behandling og/eller onkologisk behandling og hva behandlingen innebærer i forholdtil risiko for komplikasjoner og bivirkninger og muligheter for langtidsoverlevelse.

Kursledere

Rachel Dille-Amdam
Lars Cato Rekstad

Kursavgift

5850,-

Ved servering tilkommer 300,- per pers per dag

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Antall deltakere

40

Program

Kursprogram Sykdommer i galleveier.pdf

Fant du det du lette etter?