Galle Pankreas (FOR) høsten 2023

Ny ordning: Anbefalt kurs i Fordøyelsessykdommer
Gammel ordning: Godkjent kurs i Fordøyelsessykdommer (14 t)

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal IKKE telle med. 
Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsmål

Endoskopi
FOR-012 ERCP 
Andre undersøkelsesmetoder
FOR-021 Radiologisk og nukleærmedisinsk undersøkelse
Akutte tilstander
FOR-051 Akutt pankreatitt
FOR-052 Portal hypertensjon med komplikasjoner
Diagnostikk og behandling av sykdommer i lever, galle og pancreas
FOR-049 Ekstrahepatiske årsaker til leveraffeksjon
FOR-053 Patologiske lever-, galle- og pankreasprøver - tolkning
FOR-054 Patologiske lever-, galle- og pankreasprøver - utredning
FOR-070 Gallestenssykdom og strikturer i galleveier
FOR-071 Galleveissykdommer - utredning
FOR-072 Galleveissykdommer - behandling og oppfølging
FOR-073 Pankreatitt - akutt og kronisk
FOR-074 Pankreassykdommer - utredning og funn
FOR-075 Pankreassykdommer - behandling og involvering annet fagpersonell
FOR-076 Pankreastumores - benigne og maligne

Læringsutbyttebeskrivelse

Deltakerne skal etter fullført kurs ha tilegnet seg bred kunnskap om utredning og behandling av de vanligste galle og pankreassykdommen. 

Deltakere

50

Kursavgift

kr 5.300,- inkl. lunsj. 


NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 mnd før kursstart.
Kursavgift refunderes ikke dersom kursdeltaker ikke møter eller fullfører kurset.


Kurskomite

Jan Mangus Kvamme (kursleder)
Eyvind J. Paulssen

Program (foreløpig)

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?