Frakturbehandling, nasjonalt basiskurs 2023

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Ortopedisk kirurgi
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Ortopedisk kirurgi

KURSKOMITE

Randi Hole (leder), Haukeland Universitetssjukehus
Heid Elin Johannesen Odland, Haukeland Universitetssjukehus
Trine Ludvigsen, Voss  Sjukehus
Steinar Havik, St. Olavs Hospital
John Clarke-Jenssen, OUS

LÆRINGSMÅL

ORT-004 Postoperative komplikasjoner (infeksjoner)
ORT-008 Brudd - diagnostikk, klassifikasjon, initial behandling
ORT-010 Osteosyntese
ORT-013 Brudd - konservativ bruddbehandling 
ORT-015 Brudd femur
ORT-016 Brudd – underekstremitet
ORT-017 Brudd - overekstremitet
ORT-019 Rygg - stabile og ustabile frakturer

KURSAVGIFT

7300 (med forbehold om endringer)

DELTAKERE

Max 56


LITTERATUR

Bruddbehandling av Kjell Matre og Randi Margrete Hole, ISBN 9788292934111. Deltakere må selv kjøpe boken, merk at i skrivende stund (31.10.22) er det tomt hos Fagbokforlaget, men nytt opplag er på vei og bør være på plass før kursstart. 

PROGRAM

Med forbehold om endringer

Mandag 13.mars
0800-0830 Registrering, utdeling av kursmateriell
0830-0845 Åpning av kurset
0845-0915 Frakturtilheling
0920-0935 Klassifikasjon av frakturer 
1010-1030 Kaffe, te
1030-1050 cIndikasjoner for operativ bruddbehandling 
1055-1115 Implantatvalg 
1120-1130 Praktiske opplysninger
1130-1530 Lunsj
1530-1545 Margnagling
1550-1615 Ekstern fiksasjon
1620-1635 Osteoporose
1640-1700 Kaffe, te
1700-1720 Bløtdelsskader
1725-1740 Vakuumassistert sårbehandling 
1745-1925 Praksis: Enkle osteosynteser

Tirsdag 14.mars
0800-0820 Claviculafrakturer 
0825-0845 Proksimale humerusfrakturer 
0850-0905 Humerusskaftfrakturer 
0910-0925 Distale humerusfrakturer 
0930-0950 Kaffe, te
0950-1010 Tensjonsbåndprinsippet, olecranon og patellafrakturer 
1015-1130 Praksis: Ortoser
1130-1530 Lunsj
1530-1550 Antebrachiumfrakturer
1555-1625 Distale radiusfrakturer
1630-1650 Kaffe, te
1650-1830 Praksis: Plate, radius +olecranon
1830-1930 Gruppearbeid
2000 Kulturelt innslag fra Voss

Onsdag 15.mars  
0800-0815 Brudd i øvre femurende
0820-0845 Behandling av lårhalsbrudd
0850-0915 Behandling av trokantære femurfrakturer
0920-0940 Kaffe, te
0940-1025 Praksis: Glideskrue
1025-1045 Femur skaftfrakturer  
1050-1110 Distale femurfrakturer 
1115-1130 Proksimale tibiafrakturer
1130-1530 Lunsj
1530-1550 Leggbrudd
1555-1615 Losjesyndrom 
1620-1640 Kaffe, te
1640-1800 Praksis: Margnagling 
1800-1915 Gruppearbeid
1930- Møte for instruktørene
 
Torsdag 16.mars
0800-0825 Ankelfrakturer 
0830-0840 Distale tibiafrakturer 
0845-1010 Praksis: Plate, ankel
1010-1030 Kaffe, te
1030-1055 Fotfrakturer 
1100-1125 Kun stabilisering eller primær endelig behandling? 
1130-1530 Lunsj
1530-1630 Praksis: Ekstern fiksasjon 
1630-1700 Thoracolumbale skader
1705-1730 Kaffe, te
1730-1755 Postoperative infeksjoner 
1800-1900 Gruppearbeid
2000 Vossaveitsla

Fredag 17.mars 
0800-0835 Barnefrakturer
0840-0905 Bekkenfrakturer
0910-0930 Kaffe, te. Bagasje ut av rommet
0930-1030 Gruppearbeid
1035-1055 Patologiske frakturer 
1105-1120 Fjerning av osteosyntesemateriale
1125-1145 Kaffe, te. Bagasje ut av rommet
1145-1230 Flervalgsprøve
1245 Lunsj


Fant du det du lette etter?