Frakturbehandling 2024

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Ortopedisk kirurgi
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Ortopedisk kirurgi

KURSKOMITE

Randi Hole (leder), Haukeland Universitetssjukehus
Heid Elin Johannesen Odland, Haukeland Universitetssjukehus
Trine Ludvigsen, Voss  Sjukehus
Steinar Havik, St. Olavs Hospital
John Clarke-Jenssen, OUS

LÆRINGSMÅL

ORT-004 Postoperative komplikasjoner (infeksjoner)
ORT-008 Brudd - diagnostikk, klassifikasjon, initial behandling
ORT-010 Osteosyntese
ORT-013 Brudd - konservativ bruddbehandling 
ORT-015 Brudd femur
ORT-016 Brudd – underekstremitet
ORT-017 Brudd - overekstremitet
ORT-019 Rygg - stabile og ustabile frakturer

KURSAVGIFT

9.950,- (med forbehold om endringer)

DELTAKERE

Max 56

LITTERATUR

Bruddbehandling av Kjell Matre og Randi Margrete Hole, ISBN 9788292934111. Deltakere må selv kjøpe boken.

PROGRAM

Man 11. mars  MØTELEDER RANDI HOLE
0800-0815 Registrering
0815-0830 Åpning av kurset Randi Hole

DAG 1: BASALE PRINSIPPER
0830-0850 Frakturtilheling. Randi Hole
0855-0920 Prinsipper for bruddbehandling. Omar Thorsteinn Arnason
0925-0940 Frakturklassifisering. Bjørn Bragnes
0945-1005 Kaffe, te

IMPLANTATVALG
1005-1025 Plate- og skrueosteosyntese. Omar Thorsteinn Arnason
1030-1045 Margnagl.e John Clarke-Jenssen
1050-1110 Ekstern fiksasjon. Ivar Rossvoll
1115-1130 Praktisk informasjon

1130-1530 LUNSJ

1530-1550 Osteoporose. Gaute Landsem
1555-1615 Bløtdelsskader. Steinar Havik
1620-1635 Vakuumassistert sårbehandling. Lars Kjetil Aas
1640-1700 Kaffe, te
1700-1830 Praksis: Enkle osteosynteser. Randi Hole
1830-1930 Gruppearbeid basale prinsipper

TIRS 12. MARS MØTELEDER STEINAR HAVIK
DAG 2: FRAKTURER I OVEREKS.
0800-0820 Claviculafrakturer. Hendrik Fuglesang
0825-0845 Proksimale humerusfrakturer. Asgeir Furnes
0850-0905 Skaftfrakturer humerus. Randi Hole
0910-0930 Kaffe, te
0930-0945 Distale humerusfrakturer. Heid Elin Odland
0950-1010 Proksimale underamsfrakturer. Hendrik Fuglesang
1015-1130 Praksis: Ortose. Randi Hole

1130-1530 LUNSJ

1530-1550 Antebrachiumfrakturer. Lars Kjetil Aas
1555-1625 Distale radiusfrakturer. Trine Ludvigsen
1630-1650 Håndfrakturer. Trine Ludvigsen
1655-1715 Kaffe, te
1715-1900 Praksis: Olecranon og plate radius. Trine Ludvigsen, Hendrik Fuglesang

1930 Mulighet for vinsmaking

ONS 13. MARS MØTELEDER JOHN CLARKE-JENSSEN
DAG 3: FRAKTURER I UNDEREKS.
0800-0820 Lårhalsbrudd. Lars Sandberg
0825-0845 Trokantære femurfrakturer. Carl Erik Alm
0850-0905 Skaftfrakturer femur. John Clarke-Jenssen
0910-0930 Kaffe, te
0930-1015 Praksis: Glideskrue. Lars Sandberg
1015-1030 Distale femurfrakturer. Steinar Havik
1035-1050 Patellafrakturer. Hendrik Fuglesang
1055-1115 Proksimale tibiafrakturer. Robert Buciuto

1120-1520 LUNSJ

1520-1540 Leggbrudd. Robert Buciuto
1545-1605 Akutt losjesyndrom. Steinar Havik
1610-1630 Kaffe, te
1630-1750 Praksis: Margnagling. John Clarke-Jenssen
1750-1905 Gruppearbeid
1910 Møte for instruktørene

2000 Kulturelt innslag i baren

TOR 14. MARS MØTELEDER TRINE LUDVIGSEN
DAG 4: FORTS. FRAKTURER UNDEREKS. 
0800-0815 Distale tibiafrakturer. Erik Sundquist
0820-0845 Ankelfrakturer. Omar Thorsteinn Arnason
0850-1010 Praksis: Plate, ankel. Omar Thorsteinn Arnason
1010-1030 Kaffe, te
1030-1130 Praksis: Ekstern fiksasjon. Ivar Rossvoll

1130-1530 LUNSJ

1530-1555 Fotfrakturer. Lars Kjetil Aas
1600-1625 Thoracolumbale skader. Ivar Rossvoll
1630-1645 Primær stabilisering eller endelig behandling; en introduksjon. John Clarke-Jenssen
1650-1710 Kaffe, te
1710-1730 Frakturrelaterte infeksjoner. Håvard Dale
1735-1840 Gruppearbeid

1930 VOSSAVEITLA

FRE 17. MARS MØTELEDER HEID ELIN ODLAND
DAG 5:
0800-0830 Barnefrakturer. Trude Gundersen
0835-0855 Bekkenfrakturer. John Clarke-Jenssen
0900-0920 Kaffe, te, bagasje ut av rommet
0920-1020 Gruppearbeid
1025-1045 Patologiske frakturer. Anders Sund
1050-1105 Fjerning av osteosyntesemateriale. Bjørn Bragnes
1110-1130 Kaffe, te, bagasje ut av rommet
1130-1215 FLERVALGSPRØVE Heid Elin Odland

1215 LUNSJ
Fant du det du lette etter?