Fosterovervåkning (GYN)

Ny ordning: Anbefalt kurs i fødselshjelp og kvinnesykdommer.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbyttebeskrivelse

  • Forklare føtale fysiologi og forsvarsmekanismer ved hypoksi.
  • Evaluere mulighetene og begrensningene i de ulike metodene for å overvåke fosteret under graviditet og fødsel.
  • Beskrive anvendelsen av intern og ekstern registrering av kardiotokografi (CTG).
  • Tolke og evaluere CTG-registrering.
  • Tolke og evaluere av STAN og skalp blodprøver.
  • Identifisere truende fosterasfyksi og iverksette nødvendige behandling.
  • Tolke og evaluere antepartal og intrapartal overvåkning ved risikosvangerskap: diabetes, lite liv, mor med feber eller infeksjoner, overvektige mødre og veksthemming.
  • Evaluere den nyfødtes tilstand inklusive syrebase analyse i navlesnor ved fødsel.

Læringsmål

Svangerskapsomsorg
GYN-002 Normal fosterutvikling
GYN-017 Pregestasjonell og gestasjonell diabetes og/eller livsstilssykdommer
GYN-024 «Lite liv»
Fødselshjelp
GYN-034 Fosterovervåkning under fødsel

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

NOK 6750,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Referansegruppe fosterovervåkning ved Norsk Gynekologisk Forening:
Kurskomite: Tore Henriksen, Jørg Kessler, Heidi Overrein, Branka Yli
Kursleder: Jørg Kessler:  jorg.kessler@helse-bergen.no

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?