Fødselsovervåking (CTG/STAN) kurs (GYN)

Relevant kurs (17t) for LIS i Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Læringsutbyttebeskrivelse

Forklare føtale fysiologi og forsvarsmekanismer ved hypoksi. Evaluere mulighetene og begrensningene i de ulike metodene for å overvåke fosteret under graviditet og fødsel. Beskrive anvendelsen av intern og ekstern registrering av kardiotokografi (CTG). Tolke og evaluere CTG-registrering. Tolke og evaluere av STAN og skalp blodprøver. Identifisere truende fosterasfyksi og iverksette nødvendige behandling. Tolke og evaluere antepartal og intrapartal overvåkning ved risikosvangerskap: diabetes, lite liv, mor med feber eller infeksjoner, overvektige mødre og veksthemming. Evaluere den nyfødtes tilstand inklusive syrebase analyse i navlesnor ved fødsel.

Læringsmål

034 Fosterovervåkning under fødsel

Kursavgift

NOK 4200,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Referansegruppe fosterovervåkning ved Norsk Gynekologisk Forening:
Kurskomite: Tore Henriksen, Jørg Kessler, Heidi Overrein, Branka Yli
Kursleder: Jørg Kessler:  jorg.kessler@helse-bergen.no

Program

PROGRAM (PDF)

Fant du det du lette etter?