Formalgenetikk (GEN) vår 2024

Gammel ordning: Obligatorisk for LIS i Medisinsk genetikk (erstatter Genetisk teori) (15 t).
Godkjent som valgfritt videre- etterutdanning (15 t) i medisinsk genetikk og klinisk farmakologi
Ny ordning:Obligatorisk kurs for LIS i Medisinsk genetikk

KRITERIER FOR KURSOPPTAK

Det er en fordel å ta kurset tidlig i LIS-utdanningen.

ANTALL DELTAKERE

15

TIMEANTALL

15 undervisningstimer (inkludert hjemmeeksamen)

KURSKOMITE

Vidar M. Steen
Siren Berland

LÆRINGSUTBYTTE

Etter kurset skal LIS kunne:
forstå betydningen av formalgenetiske begreper og prinsipper i en medisinsk-genetisk sammenheng

tolke slektstavler og gjenkjenne ulike former for mendelsk arvegang i en familie

beskrive og forstå hvordan forskjellige genetiske mekanismer som rekombinasjon, dynamiske mutasjoner, penetrans og ekspressivitet kan påvirke det observerte arvemønsteret og individuell sykdomsrisiko i en familie

forstå hvorfor forekomsten av arvelige sykdommer kan variere mellom ulike befolkninger

beregne frekvensen av sykdomsassosierte genetiske varianter og genotyper i en befolkning

beregne individuell gjentakelsesrisiko i en familie

forstå hvordan genetisk bakgrunn og multifaktoriell arv kan påvirke risiko for klinisk manifestasjon av sykdommer med mendelsk nedarving

LÆRINGSMÅL

GEN-018 Personlig anamnese og familie anamnese
GEN-027 Genetisk variasjon - spesielt mendelsk arvegang
GEN-031 Variabel ekspressivitet og inkomplett penetrans
GEN-032 Genetiske modifiserende faktorer og multifaktorielle tilstander
GEN-047 Beregne gjentagelsesrisiko - autosomal dominant, autosomal recessiv eller X-bundet sykdom
GEN-048 Prinsippene for sannsynlighetsregning - én mutasjon påvist
GEN-049 Genetisk epidemiologi
GEN-050 Populasjonsgenetikk - allelfrekvens og bærerfrekvens

KURSAVGIFT

5400,- (med forbehold om endringer)

LITTERATUR

Deltakerne vil få tilsendt alle presentasjoner (som pdf-filer) på e-post ca. en uke før kursstart.

ANDRE OPPLYSNINGER

Obligatorisk kursprøve avholdes som skriftlig hjemmeeksamen etter fullført kurs; besvarelsene vurderes etter bestått/ikke-bestått-skala.

PROGRAM

Mandag 22. januar 2024
09:50-10:00 Steen: Velkommen. Praktisk informasjon
10:00-10:45 Steen: Sentrale begrep og definisjoner. Slektstavler. Deling av genetisk
materiale mellom nære slektninger
11:00-11:45 Steen: Oversikt over mendelske arveformer
11:45-12:30 Gruppearbeid/lunsj: Tolkning av slektstavler
12:30-13:00 Steen: Oversikt over ulike typer genetisk variasjon
13:15-14:00 Steen: Genetisk rekombinasjon. Segregasjonsanalyser. LOD-score
14:15-15:00 Steen: Populasjonsgenetikk inkl HW-likevekt
15:15-16:30 Gruppearbeid: Risikoberegning i praksis (del 1)

Tirsdag 23. januar 2024
09:00-09:30 Steen: Genetisk bakgrunn. Multifaktoriell arv. Polygen risikoscore
09:45-10:45 Aukrust: NGS-data: Frekvens-basert-vurdering av genetiske varianter
11:00-11:45 Steen: Risikoberegning vha. betingete sannsynligheter (Bayes)
11:45-12:15 Lunsj
12:15-14:45 Gruppearbeid: Risikoberegning i praksis (del 2)
15:00-15:30 Steen: Kortfattet oppsummering og info om hjemmeeksamen

Skriftlig hjemmeeksamen etter kurset, med bestått/ikke-bestått-vurderingsskala.
Tentativ frist for innlevering: Fredag 16. februar 2024


Fant du det du lette etter?