Farmakologikurs for Rus- og avhengighetsmedisin (RUS)

Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Rus- og avhengighetsmedisin

Ansiennitet

Det er ansiennitet ved kursstart som skal angis. LIS1-tjeneste skal ikke telle med. Ved angivelse av ansiennitet skal gjennomført tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for legges til grunn. 

Læringsutbytte-beskrivelse

Ha god kunnskap om medikamentell behandling av psykiske lidelser herunder virkning, effekt, bivirkninger, interaksjoner, gjeldende retningslinjer og behandlingsmonitorering. Selvstendig kunne håndtere og utføre slik behandling i TSB i samvalg med pasienten.

Læringsmål

Generell klinisk kompetanse
RUS-004 Rusmidler - utbredelse, bruk, virkemåte, farmakologi og interaksjoner, effekt
Undersøke og vurdere
RUS-020 Nevrobiologiske endringer
RUS-021 Rusmiddeltester
Behandling og psykososiale tiltak
RUS-030 Farmakologiske behandlingstiltak
Spesifikk klinisk kompetanse
RUS-032 Abstinenstilstander
RUS-033 Medikamentell behandling
RUS-036 Medikamentell behandling - samvalg
RUS-046 Ernæringsstatus og mangeltilstander

Kurskomite

Trond Aamo, avdelingssjef, Klinisk farmakologi, St. Olavs hospital
Olav Spigset, overlege/professor, Klinisk farmakologi, St. Olavs hospital/NTNU

Kursavgift

7000,- 
Ved lunsj tilkommer det 300 kr pr dag, pr deltaker. 
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Antall deltakere

40

Program

Kommer


Fant du det du lette etter?