Farmakologi ved revmatiske sykdommer (REV)

Ny ordning: Anbefalt kurs i revmatologi.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som tellende kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbyttebeskrivelse

Kurset vil gjennomgå virkningsmekanismer og prinsipper for bruk av moderne anti-revmatiske legemidler samt gjennomgå behandling av revmatiske sykdommer hos utvalgte pasientgrupper. 

Læringsmål

Inflammatoriske systemiske vaskulittsykdommer
REV-049 Legemidler og kombinasjoner av legemidler i ulike faser
Farmakologi
REV-082 Tilpasset legemiddelbehandling
REV-084 Behandlingssvikt - implikasjoner for videre behandling
Nyresykdommer
REV-142 Farmakokinetiske og farmakodynamiske forhold - medisinjustering
REV-149 Nyresykdom - farmakokinetiske og farmakodynamiske forhold , medisinjustering

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

NOK 5150,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 40 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Guro Løvik Goll, Overlege/post doc Revmatologisk avdeling

Gurolovik.goll@diakonsyk.no

Program

Under utarbeidelse.

Fant du det du lette etter?