Farmakologi ved revmatiske sykdommer, høst 2021

Ny ordning: Anbefalt kurs (12t) i Revmatologi

Læringsmål

REV- 049 - LIS skal beherske indikasjonene for bruk av ulike legemidler og kombinasjoner av legemidler i ulike faser av sykdomsforløpet i systemiske vaskulittsykdommer
REV-LM082- LIS skal beherske individuelt tilpasset legemiddelbehandling under hensyn til alder, kjønn, organfunksjon og komorbiditet og ha god kunnskap om legemiddelrelaterte problemer. Ha god kunnskap om virkningsmekanismer, dosering, indikasjoner, kontraindikasjoner, monitorering og legemiddelsikkerhet/bivirkninger av legemidler brukt i behandling av revmatiske sykdommer
REV-LM084 - LIS skal ha god kunnskap om årsaker til primær og sekundær behandlingssvikt og implikasjoner for videre behandling, herunder kunnskap om prinsippene for medikamentmålinger i serum
REV-LM 142 - LIS skal ha god kunnskap om hvordan farmakokinetiske og farmakodynamiske forhold endres ved nyresykdom. Selvstendig kunne foreta medisinjustering ut fra kjennskap til nyrefunksjon og legemiddelets elimineringsprofil/nefrotoksisitet

Kursavgift

NOK 4100,-

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 40

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Guro Løvik Goll, Overlege/post doc Revmatologisk avdeling

Gurolovik.goll@diakonsyk.no

Program

Program (PDF)

Tema: Kurset vil gjennomgå virkningsmekanismer og prinsipper for bruk av moderne anti-revmatiske legemidler samt gjennomgå behandling av revmatiske sykdommer hos utvalgte pasientgrupper.
 

Fant du det du lette etter?