Epilepsi, vår 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs i Nevrologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (20t) for LIS i Nevrologi

Læringsmål

Skal lære om diagnostikk av epilepsi, samt å behandle epileptiske anfall. Spesielle forholds omkring behandling av spesielle grupper, som gravide, kvinner i fertil alder, eldre pasienter og ungdom vil bli belyst. Epilepsi og førerkort blir også tatt opp. Skal lære diagnostikk av epilepsi og differensialdignostikk. Skal lære å behandle epilepsi og status epilepticus. Skal kjenne til hva som skiller epilepsi og psykogene ikke- epileptiske anfall.

Kursavgift

NOK 5850,- (lunsj inkludert)
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Max 50

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset.
Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite 

Sigrid Svalheim (kursleder), nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo Universitets sykehus: ssvalhei@ous-hf.no
Morten Lossius mortenl@ous-hf.no

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?