Endovaskulær kirurgi med simulatortrening (KAK) - 2024

Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Karkirurgi

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbytte beskrivelse

Deltakerne skal oppnå god kunnskap om metoder for endovaskulære behandlingsmetoder av PAD. Kurset er rettet mot å mestre basale endovaskulære teknikker.

Læringsmål

Basal kunnskap om perifer aterosklerotisk sykdom (PAS)
KAK-004 Hjerte- og perifer aterosklerotisk karsykdom - Pasientveiledning om behandlingsvalg
Utredning og behandling av perifer karsykdom
KAK-018 Endovaskulær behandling ved PAS
KAK-020 Endovaskulære prosedyrer - komplekse
Supraaortal sykdom
KAK-043 Subklaviastenose/okklusjon og thoracic outlet syndrome - åpen kirurgisk rekonstruksjon
Akutt iskemi og karskade
KAK-044 Patofysiologi, initial traumebehandling, anestesi/intensivbeh., bildediagnostikk med mer
Venesykdommer
KAK-057 Kronisk dyp venøs insuffisiens og obstruksjon

Kursavgift

4700,-

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

12

Kurskomite

Frode Manstad-Hulaas (kursleder)
Magne Torsteinsen (kursleder)
Asbjørn Ødegård (kurskomité)
Ole Jørgen Grøtta (kurskomité)
Frode Aasgaard (kurskomité)
Edmund Søvik (kurskomité)

Program

Kommer

Fant du det du lette etter?