Endoskopikurs med simulatortrening - 2022

Anbefalt for leger i spesialisering i Gastroenterologisk kirurgi

OBS! Kurset består av tre deler – forkurs – hoveddel – hospitering. Se mer informasjon om dette nedenfor på "viktige opplysninger"

VIKTIG INFORMASJON

Kurset har tre moduler som skal gjennomføres i følgende rekkefølge:

1. Modul 1 - Forkurs: 
Forkurset er «Endoskopikurs for gastrokirurgi - GAK (forkurs)» hos Den Norske Legeforening, og skal gjennomføres før oppmøtedelen av kurset. Link til forkurset hos legeforeningen: Endoskopikurs for gastrokirurgi - GAK (forkurs)

2. Modul 2 - Hoveddel/oppmøtekurs: 
Oppmøtedelen er kursets hoveddel og består av teori og praktiske øvelser.
OBS! Du deltar på kursets hoveddel i tre dager og kan velge mellom 22.-24. november 2022 eller 23.-25. november 2022. Se "andre opplysninger" former informasjon om denne delen av kurset.

3. Modul 3 - Hospitering på gastrolab:
Etter oppmøtedelen skal LIS gjennomføre kursets tredje del som er to dager hospitering på gastrolab ved et universitetssykehus. Kursdeltakerne vil motta mer informasjon om gjennomføring av hospitering ved kursopptak og tildeling av kursplass.

Endoskopikurs med simulatortrening er først fullført når alle tre delene er gjennomført.Læringsutbytte

Kurset vil gi en teoretisk bakgrunn for muligheter, fordeler og begrensninger i bruk av endoskopiske metoder i diagnostikk og behandling av forskjellige tilstander i GI-tractus, inklusive postoperative komplikasjoner, med fokus på kirurgiske problemstillinger.
Gjennom praktiske øvelser få prøvd forskjellige typer teknologisk utsyr med hands-on opplæring og trening i aktuelle prosedyrer.

Kurskomite

Ronald Mårvik
Gjermund Johnsen
Tore Stornes
Gunnar Qvigstad
Reidar Fossmark


Kursavgift

5300,- for tredagers oppmøtekurs (modul 2)

NB! Det taes forbehold om indeksregulering. Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.


Antall deltakere

24


Andre opplysninger

Spesielle opplysninger knyttet til Modul 2:
OBS! På grunn av tilgangen til simulatorer må vi dele deltakerne i to grupper mht praktiske øvelser. Det vil si at du enten deltar på praktiske øvelser på dag 1 (tirsdag 22. november) eller dag 4 (fredag 25. november). Teori er lagt til dag 2 og 3 og blir felles for alle.

Det vil si at du deltar på kurs i tre dager, du kan velge mellom:
22.-24. november 2022 eller
23.-25. november 2022

Deltagere på dette endoskopikurset må gjennomføre e-læringskurs i forkant av kursstart.
Link til e-læringskurs/forkurs hos legeforeneingenEndoskopikurs for gastrokirurgi - GAK (forkurs)

Kurset innebærer også to dagers hospitering på sykehus i etterkant av kurset. Dette organiseres av Regionalt Utdanningssenter.

Lunsj tilbys i samtlige av sykehusets kantiner. Nærmeste kantine ligger i hjerte-lunge-senteret.

Kurslokalet har airconditioning og kan derfor oppfattes som kaldt. Ta gjerne med ekstra genser/jakke!

Program

Program til kursets hoveddel: Kursprogram - Endoskopikurs med simulatortrening.pdf

Program for forkurset i regi av Legeforeningen fås ved påmelding - se link for påmelding ovenfor.

Fant du det du lette etter?